Den 24 november skedde sammanslagningen av Swedbank Robur Kina och Swedbank Robur Asienfond.
Kinafonden och Asienfonden har liknande karaktär och förvaltning. Den största skillnaden mellan fonderna är att Asienfonden har en bredare exponering mot länder i Asien som bland annat Sydkorea och Indien. Sammanläggningen innebär ingen skillnad i risknivå eller hållbarhetsnivå.

Om du månadssparar i Robur Kinafonden behöver du se över ditt sparande och välja ny fond. Ditt månadssparande för Robur Kinafond kommer att avslutas.