Det nuvarande faktabladet ersätts från och med den 1 januari 2023 av ett nytt, tresidigt dokument (PRIIPs KID). Det nya dokumentet innehåller precis som tidigare basinformation om fonden, exempelvis investerings- och avkastningsmål, riskprofil och avgifter, men informationen i det nya dokumentet är mer detaljerad eller uppdaterad.

Det nya faktabladet innehåller en tydligare beskrivning av fondens kostnader. Dessutom har fondens riskprofil klassificerats enligt en ny skala. Det nya faktabladet innehåller inte längre fakta om avkastningshistorik, men däremot olika scenarier för hur en investering kan utvecklas framåt.

Det nya faktabladet är resultatet av nya EU-regler för investeringsfonder som implementeras den 1 januari 2023. Syftet är fortsatt att hjälpa investerare att förstå fondens inriktning och basinformation. EU’s nya regler (PRIIPs KID) gäller även andra investeringsprodukter utöver fonder. Ett ytterligare syfte med de nya reglerna är att göra det enklare att jämföra olika investeringsprodukter inom EU.