Så påverkar Riksbankens höjning din ekonomi
Som väntat höjde Riksbanken styrräntan igen den 26 april – den här gången med 0,5 procentenheter, vilket gör att styrräntan nu ligger på 3,5 procent. Höjningen var förutsedd av marknaden men kommer förmodligen ändå att innebära en uppgång av bolåneräntor med kortare bindningstider, som brukar följa med styrräntan upp. 

 Ansök om lånelöfte  

Efter Riksbankens besked:

"Riksbanken lär höja styrräntan åtminstone en gång till och sänkningar lär dröja till 2024"

Läs hela artikeln


Therese Persson, Makroanalytiker

Hur påverkar styrräntan din ekonomi?

Generellt brukar de rörliga bolåneräntorna, vilka i praktiken innebär en bindningstid på tre månader, påverkas direkt när styrräntan höjs eller sänks. Det beror på att räntor med kortare bindningstider i hög grad styrs av Riksbankens styrränta. Räntor med längre bindningstider påverkas däremot mer av förväntningar på hur konjunkturen och inflationen kommer se ut i framtiden. Det innebär att långa räntor både kan stiga och sjunka utan att Riksbankens ändrar styrräntan. 

Det är viktigt att se bolånet som en del av din samlade privatekonomi. Med högre kostnader på mat, drivmedel och el är det därför bra att ha ett buffertsparande.
Läs mer om våra lösningar för sparande


Bör jag binda mina bolån?

Om du bör binda räntan på bolånet är individuellt och beror på hur din ekonomi ser ut, och hur stora marginaler du har om räntan stiger. Generellt är det så att om dina marginaler är små, bör du överväga att binda räntan på hela eller delar av bolånet för att bättre kunna planera dina utgifter. Vi hjälper dig att räkna på det. Se våra räntor i kalkylatorn nedan.

Bind räntan på ditt lån



LTV 0-60% 

4,60%*- 5,64%
4,50 %*
5,24 %
5,14 %
5,04 %
4,94 %
4,84 %
4,74 %
4,69 %
4,59 %
4,46 %
4,36 %
4,37 %
4,27 %


LTV 61_74% 

4,60%*- 5,64%
4,54 %
5,34 %
5,24 %
5,14 %
5,04 %
4,89 %
4,79 %
4,79 %
4,69 %
4,56 %
4,46 %
4,47 %
4,37 %


LTV 75_79% 

4,60%*- 5,64%
4,59 %
5,44 %
5,34 %
5,24 %
5,14 %
4,99 %
4,89 %
4,89 %
4,79 %
4,66 %
4,56 %
4,57 %
4,47 %


LTV 80_85% 

4,60%*- 5,64%
5,12 %
5,54 %
5,44 %
5,34 %
5,24 %
5,09 %
4,79 %
4,99 %
4,89 %
4,76 %
4,66 %
4,67 %
4,57 %
4,50 %-5,12 %

Räkna på din bolåneränta 

Din ränta

3,95%

Belåningsgrad 60%

Ansök om lånelöfte


*För ett bolån på 2 000 000 kr med 4,60% ränta (2023-08-25) och med en återbetalningstid på 50 år blir den effektiva räntan 4,70%, vilket inkluderar en uppläggningsavgift på 950 kr. Din första månadsbetalning blir 12 733 kr, varav 3 333 kr är amortering. Vid oförändrad ränta under återbetalningstiden och med 600 stycken månadsbetalningar blir det totala beloppet att betala 4 824 700 kr. Danske Bank tar inte några avgifter för avisering vid automatisk betalning.


Inflation och räntor

Styrräntan är det medel Riksbanken främst använder för att öka eller minska efterfrågan i ekonomin. Genom att höja eller sänka räntan kan Riksbanken försöka dämpa svängningar i konjunkturen och på så sätt få inflationen att hamna så nära målet på 2 procent som möjligt. Styrräntan är den ränta som gäller när bankerna placerar eller lånar pengar hos Riksbanken.




Boka möte med en av våra rådgivare

Vi hjälper dig i osäkra tider med personlig rådgivning kring din boendeekonomi.

Boka Onlinemöte med oss

Starta ett buffertsparande

Läs mer om våra lösningar för sparande och kom igång med ditt sparande idag. 

Läs om våra sparkonton


Content is loading