Inflation och räntor

Styrräntan är det medel Riksbanken främst använder för att öka eller minska efterfrågan i ekonomin. Genom att höja eller sänka räntan kan Riksbanken försöka dämpa svängningar i konjunkturen och på så sätt få inflationen att hamna så nära målet på 2 procent som möjligt. Styrräntan är den ränta som gäller när bankerna placerar eller lånar pengar hos Riksbanken.

Enkelt beskrivet kan man säga att styrräntan är som en gas eller en broms i den svenska ekonomin. Det betyder att om Riksbanken ser att de behöver dämpa det framtida inflationstrycket så höjer man styrräntan. Om inflationen behöver bli högre sänker man sänker man istället styrräntan för att stimulera efterfrågan och få inflationen att stiga.


 

Men hur påverkar styrräntan din ekonomi?

Generellt kan man säga att det som brukar kallas rörliga boräntor, vilket i praktiken innebär en bindningstid på tre månader, påverkas direkt när styrräntan höjs eller sänks. Det beror på att korta räntor i hög grad styrs av Riksbankens styrränta. Långa marknadsräntor påverkas däremot mer av förväntningar på hur konjunkturen och inflationen kommer se ut i framtiden. Det innebär att långa räntor både kan stiga och sjunka utan att Riksbankens ändrar styrräntan. Då marknadsräntorna påverkar bankernas upplåningskostnader, innebär det att även bolåneräntorna påverkas.

De senaste åren har både marknads- och bolåneräntor varit historiskt låga, men framöver bör man räkna med att bolåneräntorna kommer att stiga. Anledningen är att inflationen nu är högre än på flera decennier, och därmed väntas Riksbanken höja styrräntan vid flera tillfällen framöver för att dämpa efterfrågan i ekonomin och få inflationen att falla tillbaka mot målet på 2 procent.

 

Bör jag binda mina bolån?

Om du bör binda räntan på bolånet är individuellt och beror på hur din ekonomi ser ut, och hur stora marginaler du har om räntan stiger. Generellt är det så att om dina marginaler är små, bör du överväga att binda räntan på hela eller delar av bolånet för att bättre kunna planera dina utgifter. Vi hjälper dig att räkna på det.

Här kan du hitta våra bolåneräntor

Bind räntan på ditt bolån


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.