Tjänstepension


Med Futurs tjänstepensionslösningar kan företaget på ett enkelt och flexibelt sätt hantera pensionsavsättningar. Som anställd har du ibland också möjlighet att själv styra över hela eller delar av din tjänstepension.

Vår samarbetspartner har lösningar för företag oavsett om man omfattas av kollektivavtal eller inte. De erbjuder koncept för så kallade "tiotaggare"/alternativ ITP, samt lösningar för att växla din lön och bonus mot en tjänstepension. Din tjänstepensionspremie baseras oftast på din lön. Futur är dessutom det enda försäkringsbolag som är valbart inom samtliga avtalspensionsområden.

Du bestämmer själv

Vår samarbetspartner, Futur, erbjuder tjänstepensioner. I Futurs pensionsplan har du som anställd möjlighet att byta fonder. Dessutom går det att koppla på olika riskförsäkringsprodukter som efterlevandeskydd och premiebefrielse.

Flytträtt

Futur erbjuder alltid fri flytträtt, vilket betyder att om du vill så kan du flytta ditt försäkringskapital till ett annat försäkringsbolag utan kostnad.

Sjukförsäkring

I samband med att du tecknar tjänstepension bör du också se över hur lönen påverkas vid sjukdom. Futur erbjuder en sjukförsäkring som gör att ditt lönetapp vid sjukskrivning blir begränsat.

Futurs placeringsmöjligheter

Du kan själv eller tillsammans med din rådgivare välja fritt i Futurs oberoende fondutbud.

Beräkna

Tabellen visar exempel på hur mycket du kan få ut per månad under en 10-årsperiod med ett tjänstepensionssparande under förutsättning att det påbörjas vid angiven ålder och pågår till 65 år samt att den genomsnittliga årliga avkastningen uppgår till 5 respektive 10 %. Hänsyn är tagen till avgifter och avkastningsskatt, men inte till ev. värdeförändring under utbetalningstiden.

Spara 1 000 kr/mån
Ålder5 % avkastning10 % avkastning
30 år6 748 kr19 762 kr
40 år3 829 kr7 891 kr
50 år--                     
             
Spara 5 000 kr/mån
Ålder5 % avkastning10 % avkastning
30 år--
40 år19 629 kr40 447 kr
50 år9 372 kr14 043 kr
             

Läs mer om Futurs tjänstepension

Kontakta oss om du vill veta mer om våra olika tjänstepensionslösningar eller ändra något i ditt befintliga tjänstepensionssparande.


Content is loading