Hur mycket ska du spara till pensionen?

Av den allmänna pensionen och tjänstepensionen är en tumregel att du får ut mellan 50 och 60 procent av din nuvarande lön. Vill du få ut mer i pension behöver du komplettera med ytterligare ett sparande. Du kan se din framtida pension i MinPension och även simulera hur mycket du behöver spara. Du kan också enkelt räkna på hur mycket extra du behöver spara till din pension via vår kalkylator.  Se över förvaltningsform och risknivå då den kommer påverka din framtida pension väsentligt. Vill du inte själv sköta förvaltningen kan fonder med olika riskprofiler vara ett alternativ. Boka gärna ett möte med oss för att diskutera dina möjligheter.

Boka med möte rådgivare

Se över förvaltningsform och risknivå

Du kan också enkelt räkna på hur mycket extra du behöver spara till din pension via vår kalkylator längre ner på sidan. Se över förvaltningsform och risknivå då den kommer att påverka din framtida pension väsentligt. Vill du inte själv sköta förvaltningen, dvs kontinuerligt se över dina val, kan breda fonder med olika riskprofiler vara ett alternativ.Vid ett rådgivningsmöte diskuterar vi bland annat:

  • Hur mycket kan du avvara per månad?
  • Vilken sparform: ISK eller kapitalförsäkring.
  • Vilken förvaltningsform: indexfond eller en aktivt förvaltad fond.
  • Möjlighet till löneväxling.
  • Vilken risknivå som passar dig.

Räkna på ditt pensionssparande

Belopp som du vill spara varje månad:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Eventuellt startbelopp som du börjar med:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Antal år du kan tänka dig att spara:
år
Tryck enter för att uppdatera.
Förväntad avkastning per år:
%
Tryck enter för att uppdatera.

Totalbelopp efter 5 år

173 536 kr


Gå vidare och bli kund
Boka ett möte med oss


Skatter, avgifter och inflation har ej tagits med i uträkningen. Observera att de pengar du placerar både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Boka personlig rådgivning

  • Licensierade rådgivare
  • Personlig rådgivning utifrån dina behov
  • Miljösmart alternativ
  • Säkert och enkelt

 Boka möte med rådgivare

Guider om pension

Relaterat:


Denna publikation har tagits fram av Danske Bank A/S (”Danske Bank”) som marknadsföringsmaterial. Danske Bank står under tillsyn av den danska tillsynsmyndigheten (Finanstilsynet). Publikationen har sammanställts endast i informationssyfte och det är inte en rekommendation, ett erbjudande eller en uppmaning om att handla med ett finansiellt instrument. Det ska inte ses som någon form av rådgivning kring investeringar, juridik, skatt eller finansiella frågor. Rådgör alltid med professionella rådgivare om juridiska, skattemässiga, finansiella eller andra frågor som är relevanta för att avgöra om en investering är lämplig och passande. Priser, kostnader och avgifter som anges i denna presentation är vägledande och kan komma att ändras och variera till följd av vanliga marknadsrisker. Även om skäliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att innehållet är riktigt, rättvisande och inte vilseledande, svarar Danske Bank inte för innehållets riktighet eller fullständighet, inklusive information som erhållits från en tredje part, och påtar sig inget ansvar för någon förlust som kommer av att mottagaren har förlitat sig på innehållet.
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.