Jämställd pension

Att ha en jämställd pension kanske känns självklart men tyvärr har många kvinnor en sämre pension en män. En anledning är att kvinnor tagit större del av vårdande av sjuka barn och föräldraledighet, vilket lett till lägre pensionsavsättningar. Det går att göra något åt ojämlikheten och det finns goda möjligheter att pensionskompensera för en mer jämställd pension. Här hittar du några tips.

Tips för en mer jämställd pension:

 • Fördela tiden för vård av sjukt barn mellan er.
 • Om den ena parten önskar ta en längre föräldraledighet, ta reda på hur det påverkar tjänstepensionen och hur ni kan korrigera ett eventuellt bortfall.
 • Att arbeta deltid påverkar den framtida pensionen negativt. Kan båda parter arbeta deltid i stället för att en person tar all deltid?
 • För att kompensera den som arbetar deltid, vårdar sjukt barn eller tar ut föräldraledighet kan ni behöva spara privat. Starta ett månadssparande i ett ISK eller en fondförsäkring.
 • Du kan inte ge bort din tjänstepension men du kan ge bort din premiepension. Kontakta pensionsmyndigheten. Du kan inte ta tillbaka det du givit bort.
 • Om du flyttar gamla pensioner, fribrev, innebär det att du kan i vissa fall bli ägare av pensionen i stället för din gamla arbetsgivare. Din pension kommer således ingå i giftorättsgodset vid en skilsmässa. Därför är det viktigt att se över fördelningen av pensioner er mellan.
 • Skriv ett äktenskapsförord om du vill att ditt sparande ska bli enskild egendom.
 • Boka en juridisk behovsanalys.

Räkna på ditt pensionssparande

Belopp som du vill spara varje månad:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Eventuellt startbelopp som du börjar med:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Antal år du kan tänka dig att spara:
år
Tryck enter för att uppdatera.
Förväntad avkastning per år:
%
Tryck enter för att uppdatera.

Totalbelopp efter 5 år

173 536 kr


Gå vidare och bli kund
Boka ett möte med oss


Skatter, avgifter och inflation har ej tagits med i uträkningen. Observera att de pengar du placerar både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Boka personlig rådgivning

 • Licensierade rådgivare
 • Personlig rådgivning utifrån dina behov
 • Miljösmart alternativ
 • Säkert och enkelt

 Boka möte med rådgivare

Guider om pension:

Relaterat:


Denna publikation har tagits fram av Danske Bank A/S (”Danske Bank”) som marknadsföringsmaterial. Danske Bank står under tillsyn av den danska tillsynsmyndigheten (Finanstilsynet). Publikationen har sammanställts endast i informationssyfte och det är inte en rekommendation, ett erbjudande eller en uppmaning om att handla med ett finansiellt instrument. Det ska inte ses som någon form av rådgivning kring investeringar, juridik, skatt eller finansiella frågor. Rådgör alltid med professionella rådgivare om juridiska, skattemässiga, finansiella eller andra frågor som är relevanta för att avgöra om en investering är lämplig och passande. Priser, kostnader och avgifter som anges i denna presentation är vägledande och kan komma att ändras och variera till följd av vanliga marknadsrisker. Även om skäliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att innehållet är riktigt, rättvisande och inte vilseledande, svarar Danske Bank inte för innehållets riktighet eller fullständighet, inklusive information som erhållits från en tredje part, och påtar sig inget ansvar för någon förlust som kommer av att mottagaren har förlitat sig på innehållet.
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.