Hur påverkas pensionen om du jobbar deltid?

Om du jobbar deltid påverkar det din allmänna pension negativt. Du tjänar fortfarande in till din allmänna pension när du är sjuk eller vårdar sjuka barn, men då din inkomst blir mindre påverkas också inbetalningarna till den allmänna pensionen. 

Pension vid deltidsarbete

Om du jobbar deltid påverkar det din allmänna pension negativt om du tjänar mindre än 51.000 kr (2024) efter att ha gått ner i arbetstid. Du tjänar fortfarande in till din allmänna pension, men då din inkomst blir mindre påverkas också inbetalningarna till den allmänna pensionen. Har du tjänstepension påverkas den också om du arbetar deltid. Hur mycket beror på vilket avtal du har. Du bör därför kontakta din arbetsgivare för mer information. Om du har en premiebestämd eller en förmånsbestämd pension har också betydelse. 


Några tips till dig som arbetar deltid

Är ni två kan det vara bra att se över om det går att fördela deltiden mellan er för att minska effekten på pensionen. Är det svårt kan ni behöva pensionskompensera:

 • Fördela tiden ni arbetar deltid, om det går.
 • Ge bort en del av premiepensionen.
 • Spara till den person som arbetar mest deltid.
 • Se över möjligheten att skriva ett äktenskapsförord/samboavtal tillsammans med en familjerättsjurist, det kan visa sig viktigt för en jämställd ekonomi vid en eventuell skilsmässa eller upphörande av samboende. 


  Läs om jämställd pension

   

Boka personlig rådgivning

 • Licensierade rådgivare
 • Personlig rådgivning utifrån dina behov
 • Miljösmart alternativ
 • Säkert och enkelt

 Boka möte med rådgivare

Räkna på ditt pensionssparande

Belopp som du vill spara varje månad:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Eventuellt startbelopp som du börjar med:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Antal år du kan tänka dig att spara:
år
Tryck enter för att uppdatera.
Förväntad avkastning per år:
%
Tryck enter för att uppdatera.

Totalbelopp efter 5 år

173 536 kr


Gå vidare och bli kund
Boka ett möte med oss


Skatter, avgifter och inflation har ej tagits med i uträkningen. Observera att de pengar du placerar både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Guider om pension

Relaterat:


Denna publikation har tagits fram av Danske Bank A/S (”Danske Bank”) som marknadsföringsmaterial. Danske Bank står under tillsyn av den danska tillsynsmyndigheten (Finanstilsynet). Publikationen har sammanställts endast i informationssyfte och det är inte en rekommendation, ett erbjudande eller en uppmaning om att handla med ett finansiellt instrument. Det ska inte ses som någon form av rådgivning kring investeringar, juridik, skatt eller finansiella frågor. Rådgör alltid med professionella rådgivare om juridiska, skattemässiga, finansiella eller andra frågor som är relevanta för att avgöra om en investering är lämplig och passande. Priser, kostnader och avgifter som anges i denna presentation är vägledande och kan komma att ändras och variera till följd av vanliga marknadsrisker. Även om skäliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att innehållet är riktigt, rättvisande och inte vilseledande, svarar Danske Bank inte för innehållets riktighet eller fullständighet, inklusive information som erhållits från en tredje part, och påtar sig inget ansvar för någon förlust som kommer av att mottagaren har förlitat sig på innehållet.
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.