Vad händer om du blir långvarigt sjuk?

Efter första dagen (som är karensdag) får du en sjuklön (80% av lönen) upp till 14 dagar av din arbetsgivare, därefter får du sjukpenning av Försäkringskassan. Sjukskrivningen kan påverka din pension.

Inkomsttak

Du kan som mest få ut knappt 80 procent av din lön upp till inkomsttaket på 47 750 kronor i månaden (2024). Har du en lön över 47 750 kronor i månaden och en tjänstepension kan arbetsgivaren betala ut en kompletterande ersättning i form av sjuklön. Tillsammans med sjukpenningen från Försäkringskassan och sjuklönen kan du få upp till 90 procent av lönen under en viss period. 
Försäkringskassan


Vad gäller för dig vid en sjukskrivning?

Det är därför av stor betydelse att du tar reda på om du har tjänstepension och vad som gäller för just ditt avtal. Om du inte har något skydd via en försäkring hos arbetsgivaren som gäller från dag 15, och har en lön över 10 prisbasbelopp, kan du behöva komplettera med en försäkring. 
Ersättningskollen

Boka personlig rådgivning

  • Licensierade rådgivare
  • Personlig rådgivning utifrån dina behov
  • Miljösmart alternativ
  • Säkert och enkelt

 Boka möte med rådgivare

Guider om pension

Relaterat:


Denna publikation har tagits fram av Danske Bank A/S (”Danske Bank”) som marknadsföringsmaterial. Danske Bank står under tillsyn av den danska tillsynsmyndigheten (Finanstilsynet). Publikationen har sammanställts endast i informationssyfte och det är inte en rekommendation, ett erbjudande eller en uppmaning om att handla med ett finansiellt instrument. Det ska inte ses som någon form av rådgivning kring investeringar, juridik, skatt eller finansiella frågor. Rådgör alltid med professionella rådgivare om juridiska, skattemässiga, finansiella eller andra frågor som är relevanta för att avgöra om en investering är lämplig och passande. Priser, kostnader och avgifter som anges i denna presentation är vägledande och kan komma att ändras och variera till följd av vanliga marknadsrisker. Även om skäliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att innehållet är riktigt, rättvisande och inte vilseledande, svarar Danske Bank inte för innehållets riktighet eller fullständighet, inklusive information som erhållits från en tredje part, och påtar sig inget ansvar för någon förlust som kommer av att mottagaren har förlitat sig på innehållet.
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.