Hur påverkas din pension av föräldraledighet?

Vid föräldraledighet påverkas din allmänna pension. Du fortsätter att tjäna in till din allmänna pension när du börjar ta ut föräldrapenning från Försäkringskassan, men då din inkomst minskar resulterar det i mindre pensionsrätter i den allmänna pensionen. Om du tar ut många föräldradagar under lång tid kan det innebära en låg årsinkomst vilket kan påverka pensionen negativt.

Inkomsten påverkar pensionsrätten

Att ta med i beräkningen är att den förälder som tjänar minst och har en årsinkomst som understiger 614.500 kr (2024) kan få extra pengar till sin allmänna pension under barnets fyra första år. Det gäller oavsett föräldraledighet och hur den fördelas. Den beräknas automatiskt och syns i orange kuvertet för aktuellt inkomstår. Det är inget du själv behöver ansöka om. Läs mer om pensionsrätter för barnår på pensionsmyndighetens sida. 

Om du tar ut föräldraledighet påverkas även din tjänstepension. Om du har en premiebestämd eller en förmånsbestämd pension påverkar också. Du bör därför kontakta din arbetsgivare för mer information.


Hur kan jag påverka min pension vid föräldraledighet?

  • Ta ut lika mycket föräldraledighet.
  • Pensionskompensera, ge bort en del av premiepensionen.
  • Spara till den person som har lägst framtida pension eller tar ut flest dagar.
  • Se över möjligheten att skriva ett äktenskapsförord/samboavtal tillsammans med en familjerättsjurist, det kan visa sig viktigt för en jämställd ekonomi vid en eventuell skilsmässa eller upphörande av samboende. 

Boka personlig rådgivning

  • Licensierade rådgivare
  • Personlig rådgivning utifrån dina behov
  • Miljösmart alternativ
  • Säkert och enkelt

 Boka möte med rådgivare

Guider om pension

Relaterat:


Denna publikation har tagits fram av Danske Bank A/S (”Danske Bank”) som marknadsföringsmaterial. Danske Bank står under tillsyn av den danska tillsynsmyndigheten (Finanstilsynet). Publikationen har sammanställts endast i informationssyfte och det är inte en rekommendation, ett erbjudande eller en uppmaning om att handla med ett finansiellt instrument. Det ska inte ses som någon form av rådgivning kring investeringar, juridik, skatt eller finansiella frågor. Rådgör alltid med professionella rådgivare om juridiska, skattemässiga, finansiella eller andra frågor som är relevanta för att avgöra om en investering är lämplig och passande. Priser, kostnader och avgifter som anges i denna presentation är vägledande och kan komma att ändras och variera till följd av vanliga marknadsrisker. Även om skäliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att innehållet är riktigt, rättvisande och inte vilseledande, svarar Danske Bank inte för innehållets riktighet eller fullständighet, inklusive information som erhållits från en tredje part, och påtar sig inget ansvar för någon förlust som kommer av att mottagaren har förlitat sig på innehållet.
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.