På väg att flytta utomlands?

Har du fått jobb utomlands eller planerar du att flytta när du blir pensionär? Innan det bär av är det en del praktiska saker du behöver tänka på. Inte minst när det gäller din ekonomi. Här har vi samlat en översikt.

 • 1. Arbets- och uppehållstillstånd

  Om du är svensk medborgare behöver du inget arbetstillstånd eller uppehållstillstånd för att flytta till ett annat EU-land för att arbeta. Men om du stannar längre än tre månader kan du behöva anmäla dig hos en myndighet i landet. De vill se att du är anställd eller kan försörja dig på något annat sätt.

  Men om du som svensk medborgare vill arbeta i ett land utanför EU och EES måste du ordna med både uppehålls- och arbetstillstånd. Kontakta det aktuella landets ambassad. Där kan du också fråga om du behöver ett visum för den tid som du planerar att bo i landet.

  Organisationen Svenskar i världen har en hemsida som innehåller massor av tips och råd. Där kan du också få rekommendationer på exempelvis juridisk hjälp i det land som du flyttar till.

  Läs mer på Svenskar i Världen, sviv.se

 • 2. Din vardagsekonomi

  Det är viktigt att du tänker igenom hur du ska sköta den vardagliga ekonomin. Om din vanliga bank har filialer på det ställe där du ska bo är det smidigt. Men i en del fall måste du välja en lokal bank där du kan ha dina konton och bankkort.

  Att lägga upp en budget för att få en överblick över kostnaderna i förhållande till intäkterna är också bra. Du kanske får nya typer av utgifter för exempelvis dubbelt boende, kostnader för hemresor och liknande?

  Vi hjälper dig

  Ta gärna kontakt med oss så kan vi hjälpa dig med mycket av det praktiska så att överflyttningen går smidigt.

  Kontakta oss

 • 3. Var ska du bo och hur gör du med din svenska bostad?

  Om du ska köpa en ny bostad i ett annat land rekommenderar vi att du tar professionell hjälp av någon på plats. Planerar du att ta möblemanget med dig? Kontrollera om en eventuell arbetsgivare står för transporten. Om inte är det bra att ta in prisuppgifter för packning, flyttning och försäkringar. Du kan också behöva göra en förteckning över bohaget – tullmyndigheterna i vissa länder kräver det.

  Läs mer på tullverket.se

  Vad har du för planer för din nuvarande bostad? Ska du hyra ut din lägenhet i andra hand finns en del att tänka på. Du behöver kontakta din bostadsrättsförening eller hyresvärd och få tillstånd att hyra ut i andra hand och skriva ett hyreskontrakt. Tänk på att om du hyr ut din villa eller bostadsrätt i andra hand skattar du i Sverige för hyresinkomsterna. Säljer du ska du skatta för realisationsvinsten.

 • 4. Försäkringar

  Om du är borta i minst ett år ska du anmäla det till Försäkringskassan. Olika regler gäller beroende på vilken situation du befinner dig i. På Försäkringskassans hemsida kan du också se vilka socialförsäkringsförmåner som du fortfarande har rätt till, exempelvis föräldrapenning, barnbidrag, arbetsskadeersättning och pension.

  Ta också reda på hur ditt försäkringsskydd påverkas. Arbetar du utomlands gäller inte alltid det försäkringsskydd som finns i Sverige. Vad som gäller beror på i vilket land du arbetar och på hur länge arbetet pågår. Försäkringsskyddet påverkas också av om du är utsänd av ett svenskt företag eller anställd av ett utländskt.

  Ta kontakt med dina försäkringsbolag och undersök vilket skydd du har och hur det eventuellt kan utvecklas. Dina försäkringar gäller kanske inte i ditt nya land. Det innebär att du eventuellt behöver säga upp eller ändra din hemförsäkring, liv-, olycksfalls- och sjukförsäkring. Kontakta också din a-kassa innan du ska arbeta utomlands för information om hur du ska hantera din arbetslöshetsförsäkring.

 • 5. Vad händer med skatten? 

  Det finns ingen samordning mellan olika länders skattesystem men det sker ett informationsutbyte mellan ländernas skattemyndigheter. Om du har kvar anknytning och inkomster av något slag i Sverige till exempel en bostad, kan det innebära att du blir dubbelbeskattad.

  Om du är utsänd och ska bo utomlands kortare tid än ett år kan du fortsätta vara skriven i Sverige. Meddela i så fall Skatteverket att du ska bo kortare tid än ett år utomlands och att du inte vill bli avregistrerad.

 • 6. Vad händer med din pension?

  Är du pensionär ska du kontrollera att du får hela din pension med dig när du blir utskriven från Sverige. Till vissa länder utom EU följer till exempel inte garantipensionen med.

  Tjänar du fortfarande in pension påverkas den statliga pensionen och tjänstepensionen om du arbetar utomlands. Du tjänar in dina pensionsrättigheter i det land du arbetar – efter det landets pensionsregler. Undantaget är om du är utsänd av ett svenskt företag för att arbeta i ett annat land.

 • 7. Har du barn som följer med?

  Ska du flytta utomlands med barn som är under 16 år? Då måste båda vårdnadshavarna skriva under anmälan om flytten till Skatteverket. Tänk också på att kontrollera eventuella skolavgifter när du väljer mellan skolor.

Relaterat innehåll


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.