Dödsbo

Vad händer med den avlidnes engagemang i Danske Bank?

Här finner du som företrädare eller anhörig information om vad som händer med den avlidnes engagemang hos oss, vad som avslutas automatiskt och vad du behöver känna till eller ta beslut om.


 • 1. Banktjänster som avslutas automatiskt

  • Internetbank/Kodbox/Telebank
  • BankID/Mobilt BankID/Swish
  • Bank-/kreditkort
  • Privatgiro
  • Kontokredit
 • 2. Banktjänster som inte avslutas automatiskt

  Autogirobetalningar
  Autogirobetalningar kommer att fortsätta dras så länge det finns tillräckligt med pengar på den avlidnes konto. Du kan som företrädare för dödsboet avsluta autogirobetalningar eller ändra konto som betalningarna ska dras ifrån genom att meddela oss eller företaget som betalningen går till.

  e-fakturor
  I och med att internetbanken avslutas kommer e–fakturor inte att bli betalda efter att en person avlidit. Kontakta betalningsmottagare och be dem skicka fakturor med post.

  Fullmakter
  Fullmakter fortsätter att gälla även när fullmaktsgivaren avlidit. Du kan som dödsbodelägare återkalla fullmakter genom att meddela oss.

  Försäkringar
  Om den avlidne har försäkringar hos våra samarbetspartner kan du som företrädare för dödsboet kontakta dem. Försäkringen ska kanske sägas upp eller överföras. 

  Stående överföringar
  Stående överföringar kommer att fortsätta dras så länge det finns tillräckligt med pengar på den avlidnes konto. Du kan som företrädare för dödsboet avsluta stående överföringar genom att meddela oss.

  Måndsspar fonder
  Månadsspar fonder kommer att fortsätta dras så länge det finns tillräckligt med pengar på den avlidnes konto. Du kan som företrädare för dödsboet avsluta Månadsspar fonder genom att meddela oss.

  Delade konton
  Utgångspunkten är att konton som den avlidne har gemensamt med annan kontohavare ska avslutas i samband med ett arvskifte. Den som har ett delat konto med den avlidne behöver därför öppna ett nytt konto och flytta autogiron och stående överföringar om sådana finns.

  Gemensamma bolån
  Om den andra låntagaren önskar överta dessa bolån behöver lånen läggas om och en ny ansökan kan göras för detta på banken hemsida.

  Övrigt
  Samtliga konton, värdepapper och lån ligger i övrigt kvar i banken till dess att den avlidens engagemang avslutas i samband med arvsskiftet.

 • 3. Så betalar du den avlidnes räkningar

  Vi kan i vissa fall hjälpa till med att betala räkningar från den avlidnes konto innan bouppteckningen är registrerad. Detta gäller främst kostnader i samband med dödsfallet som exempelvis begravning men även andra nödvändiga kostnader såsom hyra och el. Du behöver ingen fullmakt för att vi ska hjälpa dig med räkningarna. Däremot behöver du skicka räkningarna som behöver vara utställda i dödsboets namn och adress. När du skickar in räkningarna behöver du uppge den avlidnes personnummer.

  Räkningar skickas till:
  Danske Bank
  Daily Services
  Box 328
  581 03 Linköping
 • 4. Engagemangsspecifikation

  Ett saldo- och räntebesked för bouppteckning kommer att skickas ut automatiskt per post. Är den avlidne gift kommer även ett saldo-och räntebesked skickas per post till den avlidnes partner. 

  Tänk på att uppdatera dödsboets adress hos Adressändring och Skatteverket. Anmälan om ny adress kan göras av en dödsbodelägare, bouppteckningsförrättare eller begravningsbyrå.

 • 5. Så betalas arvet ut - arvskifte

  När bouppteckning är registrerad hos Skatteverket, samtliga skulder är betalda och eventuell bodelning är gjord kan vi betala ut de tillgångar som dödsboet har hos oss till dödsbodelägarna. Om det finns flera dödsbodelägare ska det tydligt dokumenteras vem som ska ärva vad, i en så kallad arvskifteshandling.
  Du kan skriva arvskifteshandling på egen hand eller ta hjälp av en jurist eller någon annan kunnig inom området. Du kan även vända dig till vår samarbetspartner Lexly.
  Om det finns fonder i depå eller på Investeringssparkonto som ska överlåtas/flyttas behöver också mottagaren ha ett motsvarande konto hos oss, detsamma gäller om det finns fonder och aktier på Investeringssparkonto. 
  Är mottagaren inte kund hos oss blir man det på danskebank.se. Mottagare behöver inte vara kund hos oss för att vi ska kunna betala ut pengar och fördela aktier från depå till dödsbodelägarna.

  För att genomföra arvskiftet, skicka in:

  • En arvsskifteshandling i original som är underskriven av dödsboets samtliga dödsbodelägare. Om det bara finns en dödsbodelägare behövs ingen arvskifteshandling. Om ingen arvskifteshandling finns, ska ett tydligt uppdrag hur fördelning ska ske inkomma med vidimerad ID kopia och underskrift.
  • Fullmakter i original från samtliga dödsbodelägare om sådan finns. 
  • Kopia på testamente om sådant finns – bevis på att ett testamente vunnit laga kraft.
  • Kopia på id-handling

  Fullmakt (för skötsel och avslut av dödsboets bankärenden)

  Dokument skickas till:
  Danske Bank
  Daily Services 
  Box 328
  581 03 Linköping

  Vi behöver också bouppteckning och den hämtar vi från Skatteverket. Du behöver därför inte skicka med den i samband med arvskiftet.

 • 6. Mer information

  Läs mer här om vad som händer med ekonomin när du mister en anhörig. 
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.