Löneväxling

Det finns flera fördelar med löneväxling förutom möjlighet till en högre pension. En fördel är att du kan spara ett högre belopp än du faktiskt avstår från i lön. En annan fördel kan vara att du kanske kan gå i pension tidigare eller har möjlighet att gå ner i arbetstid innan pensionen. 


Passar löneväxling för dig?

  • Om du har en bruttolön som överstiger ca 51 000 kr (2024) i månaden efter löneväxlingen kan löneväxling vara ett alternativ för dig. Avstår du 1 000 kronor i lön betalar arbetsgivaren 1 060 kronor i pensionspremier. Det är möjligt då den särskilda löneskatten på pensionspremier är cirka 6 procent lägre än arbetsgivaravgiften på kontant utbetald lön. 
  • Innan du bestämmer dig för att löneväxla finns det några delar att tänka igenom. Om du efter löneväxlingen har en bruttolön som understiger 51 000 kronor i månaden (en årsinkomst på mindre än 8,07 inkomstbasbelopp) minskar du din allmänna pension då du tjänar in mindre till den allmänna pensionen än tidigare. Även andra socialförsäkringsförmåner kan påverkas negativt då lönen kan vara lägre än inkomsttaken för olika ersättningar.
  • Till skillnad från ett ISK (investeringssparkonto) eller en kapitalförsäkring är pengarna låsta i din pension tills utbetalningen kan påbörjas. Har du behov att snabbt kunna frigöra kapital är kanske ett ISK (investeringssparkonto) att föredra. Var även noga med vilka avgifter som gäller för ditt sparande, har du en dyr tjänstepension kanske du ska byta till en billigare innan du börjar löneväxla.

Några tips:

  • Ta reda på vilken din bruttolön blir efter löneväxlingen.
  • Skriv ett avtal med din arbetsgivare om villkoren för löneväxlingen, t.ex. hur länge, och vad som händer när den upphör.
  • Tänk igenom hur mycket du ska löneväxla. Behöver du den lön du avstår nu? 

Inkomstbasbelopp 2024

  • 1 inkomstbasbelopp = 76 200 kronor
  • Brytpunkt för att tjäna in allmän pension: årsinkomst om 8,07 inkomstbasbelopp = 614.500 kronor per år (51 208 kronor per månad)
  • Löneväxling är inte förmånligt om lönen efter växlingen är lägre än brytpunkten.

Fakta om löneväxling

När arbetsgivaren betalar ut kontant lön betalar de även arbetsgivaravgifter. I det fall man som anställd avstår lön till förmån för ökade pensionspremier betalar arbetsgivaren istället särskild löneskatt på pensionspremien. Den särskilda löneskatten på pensionspremier är cirka 6 procent lägre än arbetsgivaravgiften på kontant utbetald lön. Den summan kan arbetsgivaren istället lägga på toppen av den summa som man väljer att växla.

Räkna på ditt pensionssparande

Belopp som du vill spara varje månad:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Eventuellt startbelopp som du börjar med:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Antal år du kan tänka dig att spara:
år
Tryck enter för att uppdatera.
Förväntad avkastning per år:
%
Tryck enter för att uppdatera.

Totalbelopp efter 5 år

173 536 kr


Gå vidare och bli kund
Boka ett möte med oss


Skatter, avgifter och inflation har ej tagits med i uträkningen. Observera att de pengar du placerar både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Guider om pension

Relaterat:


Denna publikation har tagits fram av Danske Bank A/S (”Danske Bank”) som marknadsföringsmaterial. Danske Bank står under tillsyn av den danska tillsynsmyndigheten (Finanstilsynet). Publikationen har sammanställts endast i informationssyfte och det är inte en rekommendation, ett erbjudande eller en uppmaning om att handla med ett finansiellt instrument. Det ska inte ses som någon form av rådgivning kring investeringar, juridik, skatt eller finansiella frågor. Rådgör alltid med professionella rådgivare om juridiska, skattemässiga, finansiella eller andra frågor som är relevanta för att avgöra om en investering är lämplig och passande. Priser, kostnader och avgifter som anges i denna presentation är vägledande och kan komma att ändras och variera till följd av vanliga marknadsrisker. Även om skäliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att innehållet är riktigt, rättvisande och inte vilseledande, svarar Danske Bank inte för innehållets riktighet eller fullständighet, inklusive information som erhållits från en tredje part, och påtar sig inget ansvar för någon förlust som kommer av att mottagaren har förlitat sig på innehållet.
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.