Vad händer med din pension om du avlider?

Om du avlider kan din maka/make eller sambo få en viss ersättning i form av omställningspension. Den kan behöva kompletteras med ett efterlevandeskydd från din tjänstepension. Det är därför viktigt att säkerställa att tjänstepensionen har ett efterlevandeskydd så att pensionen betalas ut till din familj eller respektive. Läs mer om omställningspension på pensionsmyndighetens hemsida

Efterlevnadspension

Dina närstående får ersättning från staten i form av efterlevandepension. Den består av omställningspension, barnpension samt änkepension. Dina närstående kan även få förlängd omställningspension. Hur mycket efterlevandepension de får och hur länge beror på när de är födda och om ni har barn i en viss ålder. 

Efterlevandeskydd till din premiepension (PPM)​
Du kan addera ett efterlevandeskydd till din premiepension så att din maka, make eller sambo får premiepension utbetald till sig under resten av sitt liv. Du kan ansöka om efterlevandeskydd från och med första gången du ansöker om utbetalning från den allmänna pensionen.


Efterlevandeskydd till din tjänstepension

Du kan även koppla på ett efterlevandeskydd till din tjänstepension. Vanliga efterlevandeskydd är återbetalningsskydd och familjeskydd. I de kollektivavtalade tjänstepensionerna finns oftast inte återbetalningsskyddet eller familjeskyddet med från början utan du måste själv lägga till dessa. 
Du gör det enklast via valcentralen för respektive avtalsområde. Om du adderar till ett återbetalningsskydd till din pension får du inte ta del av arvsvinster som kommer från de i avtalsområdet som inte valt till ett återbetalningsskydd och pengarna tillfaller då kollektivet.

Om du ska ha efterlevandeskydd eller inte beror på hur din familjesituation ser ut och hur pass beroende dina nära och kära är av din pension. Har du inte arbetat länge, och har därmed inte en så hög pension, samt har familj kan det vara lämpligt att komplettera efterlevandeskyddet från din tjänstepension med exempelvis en en livförsäkring. 

Behöver du diskutera livförsäkring? Boka möte med rådgivare.

Boka personlig rådgivning

  • Licensierade rådgivare
  • Personlig rådgivning utifrån dina behov
  • Miljösmart alternativ
  • Säkert och enkelt

 Boka möte med rådgivare

Guider om pension

Relaterat:


Denna publikation har tagits fram av Danske Bank A/S (”Danske Bank”) som marknadsföringsmaterial. Danske Bank står under tillsyn av den danska tillsynsmyndigheten (Finanstilsynet). Publikationen har sammanställts endast i informationssyfte och det är inte en rekommendation, ett erbjudande eller en uppmaning om att handla med ett finansiellt instrument. Det ska inte ses som någon form av rådgivning kring investeringar, juridik, skatt eller finansiella frågor. Rådgör alltid med professionella rådgivare om juridiska, skattemässiga, finansiella eller andra frågor som är relevanta för att avgöra om en investering är lämplig och passande. Priser, kostnader och avgifter som anges i denna presentation är vägledande och kan komma att ändras och variera till följd av vanliga marknadsrisker. Även om skäliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att innehållet är riktigt, rättvisande och inte vilseledande, svarar Danske Bank inte för innehållets riktighet eller fullständighet, inklusive information som erhållits från en tredje part, och påtar sig inget ansvar för någon förlust som kommer av att mottagaren har förlitat sig på innehållet.
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.