Utbetalningsplan för din pension

När det börjar närma sig att gå i pension behöver du fundera på hur du ska ta ut din pension. Det skiljer sig åt hur du kan ta ut din pension från den allmänna pensionen samt din tjänstepension. Boka gärna ett möte med oss för att diskutera dina möjligheter.

Boka möte med rådgivare

Hur mycket kan jag ta ut i pension?

För den allmänna pensionen gäller att du kan ta ut 25%, 50%, 75% eller 100% samt pausa din pension. Tjänstepensionen är i många fall mindre flexibel, då minsta tidsperiod är 5 år. Du kan inte pausa utbetalningarna och har du valt en tidsperiod kan du i de flesta fall inte ångra dig. Här gäller det därför att tänka till.

Viktiga frågor att ställa är hur mycket du ska ta ut och hur länge för respektive pension. Ett vanligt misstag är att pensionen tas ut under 5 år som är minsta utbetalningstid. Då vi lever allt längre är det många år utan pension som ska ersättas med annat sparande. Bankens samarbetspartner Futur erbjuder flexibla uttagsplaner efter 5 år.
Få tips på hur du kan tänka i denna checklista.

Boka en rådgivning för mer information


Checklista för dig som går i pension

 • Planera din framtida pension - när vill du gå i pension, kan du jobba längre - det lönar sig, vilka är dina planer för framtiden, hur mycket kapital behöver du för din framtida pension?

 • Pensionsprognos – logga in på MinPension och ta reda på hur stor din pension blir. Stämmer den överens med dina förväntningar?

 • Uttag – se över hur mycket och när du vill ta ut från den allmänna pensionen. Ansök tre månader innan utbetalning. Planera vilka uttagsperioder som ska gälla för din tjänstepension. Vissa avtal erbjuder inte kortare uttag än 10 år.

 • Skatt – du betalar inkomstskatt på din pension –  se över brytgränser för statlig skatt. Ta höjd för att du kan få restskatt. Pensionsmyndigheten och försäkringsbolagen samordnar inte utbetalningar och risken finns att de drar för lite skatt på utbetalningarna.

 • Förvaltning – avkastningen på din premiebestämda pension är väsentlig. Ta reda på om du har en traditionell försäkring eller en kapitalförsäkring. En hög avkastning på din pensionsplacering ger dig möjlighet att erhålla en högre pension. För fonförsäkringar är vald risknivå av betydelse, tänk på inte ha för låg risk på en uttagsperiod om 20 år eller för hög om du väljer en kortare period om 5 år. Vill du placera själv eller ta hjälp med förvaltningen?

 • Efterlevandeskydd – har du efterlevandeskydd kopplat till dina försäkringar eller har du tagit bort skyddet om det inte behövs? När väl uttagen börjar kan det vara svårt att plocka bort eller välja till skyddet.

 • Samla – samla dina tjänstepensioner och sparande för att enklare få en överblick över den övergripande risknivån i pensionsportföljen och möjlighet till att strukturera pensionsutbetalningar. 

Vi kan vägleda dig – boka rådgivning.
Boka möte med rådgivare

Boka personlig rådgivning

 • Licensierade rådgivare
 • Personlig rådgivning utifrån dina behov
 • Miljösmart alternativ
 • Säkert och enkelt

 Boka möte med rådgivare

Guider om pension:

Relaterat:


Denna publikation har tagits fram av Danske Bank A/S (”Danske Bank”) som marknadsföringsmaterial. Danske Bank står under tillsyn av den danska tillsynsmyndigheten (Finanstilsynet). Publikationen har sammanställts endast i informationssyfte och det är inte en rekommendation, ett erbjudande eller en uppmaning om att handla med ett finansiellt instrument. Det ska inte ses som någon form av rådgivning kring investeringar, juridik, skatt eller finansiella frågor. Rådgör alltid med professionella rådgivare om juridiska, skattemässiga, finansiella eller andra frågor som är relevanta för att avgöra om en investering är lämplig och passande. Priser, kostnader och avgifter som anges i denna presentation är vägledande och kan komma att ändras och variera till följd av vanliga marknadsrisker. Även om skäliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att innehållet är riktigt, rättvisande och inte vilseledande, svarar Danske Bank inte för innehållets riktighet eller fullständighet, inklusive information som erhållits från en tredje part, och påtar sig inget ansvar för någon förlust som kommer av att mottagaren har förlitat sig på innehållet.
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.