När kan jag gå i pension?

En fråga som många kanske ställer sig är när jag kan gå i pension? Det finns många aspekter att ta hänsyn till om du vill bli pensionär tidigt i livet, men frågan när du tidigast kan ta ut din allmänna pension samt tjänstepension är högts väsentlig. Även frågan om du har något annat privat sparande som du kan leva på som pensionär. Boka gärna ett möte med oss för att diskutera dina möjligheter.

Boka möte med rådgivare

När kan jag ta ut min pension?

Allmän pension

När kan jag ta ut min pension? Året då du tidigast kan ta ut din allmänna pension är kopplat till riktåldern. Tanken med riktåldern är att vi lever allt längre och alla ska ha ungefär lika lång tid som pensionär. Det innebär att åldern för när du tidigast kan ta ut din pension kommer stiga i takt med att den genomsnittliga livslängden ökar. Till exempel kan en person som är född 1961 tidigast ta ut sin allmänna pension från 63 års ålder (2024). En person som är född 1970 eller senare kommer tidigast kunna ta ut sin allmänna pension vid 65 års ålder

Läs mer om riktåldern på pensionsmyndigheten.se

Tjänstepension

Din tjänstepension kan du börja ta ut tidigare än den allmänna pensionen. Tidigaste ålder för att ta ut din tjänstepension har varit 55 år men åldern höjs nu till 60 år i flera avtal. Det innebär att om du vill gå i pension innan 60 kan det i vissa fall innebära att du behöver ha sparande eller tillgångar från annat håll.

Väljer du å andra sidan att jobba längre kommer du få ett förstärkt jobbskatteavdrag samt förhöjt grundavdrag, läs mer på pensionsmyndighetens sida. Det lönar sig med andra ord att jobba längre. På MinPension kan du räkna på hur mycket du får i pension beroende på ålder och fundera på hur mycket du behöver spara idag för att kunna gå tidigare i pension.  

Läs mer om tjänstepension

Boka personlig rådgivning

  • Licensierade rådgivare
  • Personlig rådgivning utifrån dina behov
  • Miljösmart alternativ
  • Säkert och enkelt

 Boka möte med rådgivare

Guider om pension

Denna publikation har tagits fram av Danske Bank A/S (”Danske Bank”) som marknadsföringsmaterial. Danske Bank står under tillsyn av den danska tillsynsmyndigheten (Finanstilsynet). Publikationen har sammanställts endast i informationssyfte och det är inte en rekommendation, ett erbjudande eller en uppmaning om att handla med ett finansiellt instrument. Det ska inte ses som någon form av rådgivning kring investeringar, juridik, skatt eller finansiella frågor. Rådgör alltid med professionella rådgivare om juridiska, skattemässiga, finansiella eller andra frågor som är relevanta för att avgöra om en investering är lämplig och passande. Priser, kostnader och avgifter som anges i denna presentation är vägledande och kan komma att ändras och variera till följd av vanliga marknadsrisker. Även om skäliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att innehållet är riktigt, rättvisande och inte vilseledande, svarar Danske Bank inte för innehållets riktighet eller fullständighet, inklusive information som erhållits från en tredje part, och påtar sig inget ansvar för någon förlust som kommer av att mottagaren har förlitat sig på innehållet.

Relaterat:


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.