Ansvarsfulla investeringar

När vi investerar för din räkning tar vi hänsyn till hållbarhetsfaktorer. Det innebär att vi analyserar miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade faktorer (ESG) för att  på så sätt göra det enklare att välja investeringar som kan generera attraktiv avkastning för dig på ett ansvarsfullt sätt. Det kallar vi ansvarsfulla investeringar. 

Dina pengar gör skillnad

När vi investerar i företag för din räkning får du en stark röst, eftersom vi försöker att påverka företag att bli mer hållbara. Vi sätter press på företag att bidra till den gröna omställningen, att respektera mänskliga rättigheter, att bekämpa korruption och erbjuda goda arbetsvillkor.

Få ut mesta möjliga av dina investeringar

Hur bra ett företag är på hållbarhetsfrågor har betydelse för om det är en bra investering eller inte. De anställdas arbetstvillkor samt miljö- och klimathänsyn är faktorer som påverkar företagens förmåga att tjäna pengar och leverera avkastning åt dig. För att få ut mesta möjliga av dina investeringar tar vi hänsyn till olika hållbarhetsrisker när vi investerar för din räkning.

ESG

Du kan investera i flera investeringsprodukter som främjar miljömässiga- eller sociala frågor och säkerställer en god bolagsstyrning. Vi kallar dessa produkter för våra ESG-investeringsprodukter (ESG från engelskans Environment, Social och Governance). Dessa produkter främjar ESG-faktorer, genom att investera i företag som adresserar klimatfrågan, anställdas arbetstvillkor, ökad mångfald eller motverkar antikorruption. Dessa investeringsprodukter kan även påverka företag att bli mer hållbara eller välja att avstå från att investera i företag som har en stor och negativ klimatpåverkan.

ESG-investeringsprodukter uppfyller kraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

Läs mer om ESG-produkter

Fonder med hållbart investeringsmål

Vi erbjuder investeringsprodukter som både tar hänsyn till hållbarhetsrisker och har hållbarhet som investeringsmål. Dessa fonder investerar i verksamheter som bidrar till att lösa några av de globala hållbarhetsutmaningarna eller i bolag som ställer om sin verksamhet för att på så sätt bidra till övergången mot ett mer hållbart samhälle.
 
Våra hållbara investeringsprodukter uppfyller kraven i artikel 9 i EU: s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

Så väljer du investeringar med ESG Inside


Fonder som systematiskt integrerar hållbarhet genom hela investeringsprocessen.

Läs mer


Fonder som väljer bort investeringar baserat på specifika kriterier, till exempel alkohol, spel eller vapen.

Läs mer


Fonder som investerar utifrån specifika teman, till exempel klimat, vatten eller FNs hållbarhetsmål.

Läs mer

Betyg A+

Organisationen bakom FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI) har gett oss högsta betyget – A+ – för vårt hållbarhetsarbete.

Läs mer

Unikt analysverktyg

Vårt unika ESG-verktyg ger oss kunskap om hur företag arbetar med hållbarhet. Vi använder verktyget när vi väljer investeringar åt dig.

Läs mer

Ta klimathänsyn

Vi ser till att dina investeringar hos oss tar hänsyn till klimatet och den gröna omställningen. Det skyddar dina investeringar och gör en positiv skillnad för klimatet.

Läs mer

Vill du veta mer om ansvarsfulla investeringar?

Våra rådgivare hjälper dig att se över dina placeringar

Boka eMöte

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.