Leva på 50 %

Vem ansvarar för att du får en bra pension? Är det staten, du själv eller din arbetsgivare?
Enligt uträkningar som Danske Bank gjort kommer en 40-åring (som inte har ett privat pensionssparande) att få nöja sig med drygt hälften av sin lön som pensionär. Slutsatsen är krass: Vi måste själva ta ansvar för vår pension för att säkra vår framtida ekonomi och önskade levnadsstandard.
 

Följ våra tre tips för att göra en egen ekonomisk framtidsprognos:

 

1. 

Gör en lista på hur du vill leva i framtiden

Vilka vanor är du beredd att ge upp och vilka kostnader kan du avstå? Utgifter du är van vid idag kan bli morgondagens lyx. 

hjul med vardagliga ikoner

 

När man listar de utgifter man har idag tror man kanske att det är vanor man alltid kommer att ha möjlighet att behålla. Tänk också på att du kommer ha dubbelt så mycket tid för det du vill göra när du inte längre arbetar. 

2.

Ha ett privat sparande

Det enskilt viktigaste du kan göra för din pension är att sätta undan en summa varje månad som oavkortat går till ett pensionssparande. Betrakta det som en räkning du betalar till ditt framtida jag.

 

illustrerad pyramid


Eget sparande

Tjänstepension

Allmän pension

Inkomstpension

Premiepension

10 procent av din lön i pensionssparande är en riktigt bra målsättning, men givetvis måste din livssituation avgöra nivån från tid till annan. Men kom ihåg – något är ALLTID bättre än inget, så justera summan efter din livssituation.

Tips! Se hur mycket du kan få dina pengar att växa genom att räkna på ditt sparande i vår kalkylator här nedan. Där kan du simulera olika utfall baserat på din situation och se vilken effekt det får på lång sikt.

3.
Amortering är ingen sparform


Om du äger ditt boende – tänk på att det alltid är sunt att amortera på ditt bolån, men att det inte ersätter ett pensionssparande. 

illustrerad transaktion


Ett sparande ska vara ett kapital som finns om något oförutsett skulle inträffa eller finansiera din framtida tillvaro med. Om du förlitar dig på amorteringen som en slags sparform måste du också vara beredd att sälja ditt boende för att finansiera din pension. Och du kanske älskar ditt hem?

920bb659-00090251-eb851bae

Läs mer om pensionsdelarnaSe alla pensionsprodukter


Räkna på hur dina pengar kan växa

Många bäckar små kan genom ränta-på-ränta-effekten skapa en rejäl slant.
Det är inte bara hur stora belopp som sätts av som är det viktiga utan även när du börjar.

Belopp som du vill spara varje månad:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Eventuellt startbelopp som du börjar med:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Antal år du kan tänka dig att spara:
år
Tryck enter för att uppdatera.
Förväntad avkastning per år:
%
Tryck enter för att uppdatera.

Totalbelopp efter 5 år

173 536 kr


Öppna ISK
Boka ett Onlinemöte


Skatter, avgifter och inflation har ej tagits med i uträkningen. Observera att de pengar du placerar både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

3 av 10

Så många svenskar har ett privat pensionssparande.
Det är alltför få. 

  

Källa: Yougov på uppdrag av Danske Bank

53 %

Så mycket av sin lön får en 40-åring med en bruttoinkomst på 30 000 kr i livsvarig pensionsbetalning.

 

Källa: Danica Pension

16,8 % 

Så många svenska pensionärer lever under EU:s gräns för risk på fattigdom.

 

Källa: Eurostat

Detta är marknadsföringsmaterial och utgör inte investeringsrådgivning.

 

Observera att de pengar du placerar i fonder kan både öka och minska i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 

Se till att konsultera en rådgivare vad avser legala, skattemässiga, finansiella och andra frågor för att bedöma om en investering är lämpliga eller passande för dig.

 

Före ett investeringsbeslut bör ni ta del av prospekt och informationsblad. Prospekt och informationsblad för fonderna samt information om klagomålshantering (investerarrättigheter) för de 5 Horisontfonderna kan erhållas på svenska här.  www.danskeinvest.se

 

Danske Invest Management A/S som förvaltar fonderna kan besluta att avsluta de arrangemang som vidtagits för att marknadsföra och sälja sina fonder i Sverige.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.