Amorteringskrav

Den 1 juni 2016 infördes Finansinspektionens krav på amortering av bolån. Du som har bolån upptagna innan dess, omfattas inte av amorteringskraven utan amorterar enligt ursprunglig plan. 

 • Har du en belåning mellan 70-85% av marknadsvärdet ska du amortera minst 2 % av lånebeloppet per år
 • Har du en belåning mellan 50-70% av marknadsvärdet ska du amortera minst 1 % av lånebeloppet per år

Den 1 mars 2018 kom också ett skärpt amorteringskrav som innebär att banken också behöver ta hänsyn till lånebeloppet i förhållande till din inkomst. Nya låntagare med bolån som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst 1 % av bolånen utöver det gällande kravet. 

BelåningsgradAmorteringstakt

Amorteringstakt för lån

över 4,5 x bruttoinkomsten

0-50 %Inget krav1 % per år
50-70 %1 % per år2 % per år
70-85 %2 % per år3 % per årFrågor och svar om amorteringskrav


 • Vad gäller om jag vill utöka mitt bolån?

  Vid utökning av befintliga bolån omfattas du av amorteringskraven enligt ovan.

  En alternativregel kan dock tillämpas som innebär att du istället amorterar det utökade lånebeloppet på max 10 år. Alternativregeln kan enbart tillämpas om dina bolån är upptagna före 1 juni 2016. Läs mer om bostadslån.

 • Vilka undantag finns från kraven?

  Du som redan har ett bolån amorterar enligt din amorteringsplan och omfattas inte av amorteringskraven.
 • Vad gäller om jag vill byta bank?

  Befintliga bolån upptagna före den 1 juni 2016 omfattas inte av amorteringskraven och kan således flyttas till Danske Bank med bibehållen amortering, efter individuell prövning.
 • Vad gäller för nybyggnation?

  Danske Bank tillämpar generellt amorteringskrav även för nybyggnation. Undantag kan beviljas efter individuell prövning. För nybyggda hus börjar amorteringskravet gälla när husets slutbesiktning är godkänd. 
 • Vad gäller för fritidsfastighet?

  Bolån till fritidsfastighet omfattas av det nya amorteringskravet.
 • Hur ofta kan jag omvärdera min bostad för att påverka min amortering?

  I samband med att du tar ett nytt bolån blir bostadens värde även ett amorteringsgrundande värde. Detta värde gäller sedan 5 år framåt, och ligger till grund för amorteringsberäkningen. Omvärdering kan göras vart femte år.
 • Vad händer när jag har amorterat ner mitt lån till 70 % av marknadsvärdet, ändras då amorteringstakten automatiskt?

  Nej, vill du ändra din amortering ska du alltid kontakta oss.

Relaterade produkter