Amorteringskrav och amortering – så mycket betalar du på bolånet 2023

I samband med att du tecknar ett bolån kommer du och långivaren överens om en amorteringsplan, det vill säga en plan för hur och när lånet ska återbetalas. Du kan komma med önskemål kring upplägget, men hur mycket du behöver amortera varje år styrs främst av något som kallas för amorteringskravet. I den här guiden går vi igenom allt du behöver veta om amortering och amorteringskravet

Vad är amortering?

Amortering är beloppet du betalar av på ditt lån. Amortering är ingen kostnad, utan en återbetalning av de faktiska pengarna du lånat för att kunna utföra köpet. Ibland kan amortering förväxlas med ränta, vilket i sin tur är avgiften som banken tar ut för att du ska få låna pengar.

Måste jag amortera?

Om du måste amortera eller inte beror på vilket typ av lån du har tagit och hur stort belopp du har lånat. Ett vanligt lån som förknippas med amortering är lån för bostad. Sedan det nya amorteringskravet måste du som lånat pengar, löpande amortera på ditt lån, istället för att amortera hela lånet vid ett tillfälle.

Hur mycket måste jag amortera?

Hur mycket du behöver amortera beror på hur stort belopp du har lånat. Om du har lånat till en bostad behöver du som minst amortera i linje med amorteringskravet. För att veta om det skärpta amorteringskravet berör dig behöver du räkna ut din belåningsgrad och skuldkvot på din bostad.

 

låneuträkning grafik

 

Amorteringskrav

Den 1 juni 2016 infördes Finansinspektionens krav på amortering av bolån. Du som har bolån upptagna innan dess, omfattas inte av amorteringskraven utan amorterar enligt ursprunglig plan. 

 • Har du en belåning mellan 70-85% av marknadsvärdet ska du amortera minst 2 % av lånebeloppet per år
 • Har du en belåning mellan 50-70% av marknadsvärdet ska du amortera minst 1 % av lånebeloppet per år

Den 1 mars 2018 kom också ett skärpt amorteringskrav som innebär att banken också behöver ta hänsyn till lånebeloppet i förhållande till din inkomst. Nya låntagare med bolån som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst 1 % av bolånen utöver det gällande kravet. 

BelåningsgradAmorteringstakt

Amorteringstakt för lån

över 4,5 x bruttoinkomsten

0-50 %Inget krav1 % per år
50-70 %1 % per år2 % per år
70-85 %2 % per år3 % per år

Räkneexempel amortering

Hedda vill köpa en lägenhet för 3 miljoner och har möjlighet att ta ett bolån på 2,4 miljoner kronor (80 % av bostadens värde). Eftersom lånet överstiger 70 % av bostadens värde skulle hon behöva amortera minst 2 % varje år tills belåningsgraden är lägre än så. Därutöver kan hon behöva amortera ytterligare 1 % om lånet överstiger 4,5 gånger hennes årliga bruttoinkomst. Hedda tjänar 35 000 kronor i månaden.
Hedda vill nu räkna ut hur mycket hon skulle behöva amortera det kommande året om köpet skulle gå igenom:
Heddas årliga bruttoinkomst: 35 000 x 12 = 420 000
2 400 000 / 4,5 = 533 333
Eftersom Heddas årliga bruttoinkomst är lägre än 533 333 kronor måste hon för tillfället amortera 3 % (2 % + 1 %) per år.
2 400 000 x 0,03 = 72 000
72 000/12 = 6 000
Hedda behöver alltså amortera 6 000 kronor i månaden.

Olika modeller för amortering

Hur du väljer att lägga upp din amorteringsplan är upp till dig. Beroende på vilken modell du väljer kan din totala månadskostnad variera. De två vanligaste modellerna för amortering är annuitetslån och rak amortering.

Rak amortering

Med rak amortering amorterar du ett lika stort belopp varje månad. Eftersom lånet blir mindre betalar du en mindre summa i ränta för varje månad som går. Att välja rak amortering medför att den totala summan, som inkluderar amortering, ränta och ev. administrativa avgifter, sjunker för varje månad som går.

Annuitetslån

Med ett annuitetslån betalar du istället en lika stor total summa varje månad. Det innebär att du har störst räntekostnad i början av avbetalningstiden och ju längre tiden går sjunker räntekostnaden. I stället ökar beloppet du amorterar, men den totala summan i månaden förblir densamma. När det gäller bolån är annuitetslån inte så vanligt förekommande, eftersom det ofta inte följer amorteringskravet.

Undantag från amorteringskravet

Det finns några specifika situationer där långivaren kan bevilja undantag från amorteringskraven, detta kallas för amorteringsfrihet.

Amortering vid nyproduktion

Om du tar ett n för att köpa en helt nyproducerad villa kan du få amorteringsfrihet i upp till fem år. Detta gäller endast förstahandsköparen, så om du köper bostaden från en annan privatperson omfattas du inte av undantaget.

Särskilda skäl

Skulle det uppstå en situation i ditt privatliv som gör att du får svårt att amortera enligt den amorteringsplan som du och banken kommit överens om kan de bevilja amorteringsfrihet under en period. Några exempel på sådana situationer är dödsfall, skilsmässa, arbetslöshet eller sjukdom.

Om du ansöker om och får beviljat amorteringsuppskov påverkar det din möjlighet att få banklån den närmaste tiden.


Frågor och svar om amorteringskrav

 • Vad är amortering av ett lån?

  Amortering är en synonym för återbetalning – när du amorterar på ditt lån återbetalar du lånet.

 • Måste man amortera på bolån?

  Ja, såvida lånet inte är lägre än 50 % av bostadens värde. I sådana fall kan banken bevilja amorteringsfrihet.

 • Hur mycket ska man amortera?

  Det beror på hur högt belånad bostaden är, men en tumregel är att försöka amortera så mycket som möjligt då det minskar din skuldsättning.

 • Vad innebär amorteringskravet?

  Amorteringskravet innebär att alla bolån som överstiger 50 % av bostadens värde måste amorteras med minst 1 % per år, likaså om lånet är större än 4,5 gånger låntagarens årliga bruttoinkomst.

 • Kan jag få ett amorteringsfritt bolån? 

  Ja, under vissa omständigheter kan du få amorteringsfrihet. Några exempel är om du lånar till nyproduktion eller om belåningsgraden är lägre än 50 %.

 • Hur mycket ska jag amortera om jag höjer mitt bolån? 

  Överstiger lånet 70 % av bostadens värde måste du amortera med minst 2 % varje år till dess att belåningsgraden är mindre än så, och 1 % till dess att belåningsgraden är lägre än 50 %.

 • Kan jag värdera ombostaden för att sänka amorteringen? 

  Ja, efter fem år har du möjlighet att omvärdera din bostad och om den har stigit i värde kan det leda till att du inte behöver amortera lika mycket. 

 • Vad händer med amorteringen vid separation eller skilsmässa? 

  Om en av er ensam tar över bolånet vid skilsmässa kan det påverka amorteringstakten. För lån som tagits 1 mars 2018 eller senare räknas låntagarens skuldkvot om. Om bolånets storlek nu överstiger 4,5 gånger låntagarens årsinkomst måste ytterligare 1 procent amorteras per år.

 • Var skaffar jag ett amorteringsunderlag?

  Om du är kund hos oss:
  Ring Kundservice 0752-48 45 42. Välj sen "Lån", "Bolån" och "Övriga frågor" i menyn. 

  Är du kund i en annan bank men funderar på att byta till oss?
  Kontakta din nuvarande bank för ett amorteringsunderlag. På grund av banksekretessen kan dessa uppgifter inte lämnas direkt mellan bankerna utan du som kund måste själv begära ut dem.

  Här kan du läsa mer om amorteringsunderlag.

   

   

 • Vad gäller om jag vill utöka mitt bolån?

  Vid utökning av befintliga bolån omfattas du av amorteringskraven enligt ovan.

  En alternativregel kan dock tillämpas som innebär att du istället amorterar det utökade lånebeloppet på max 10 år. Alternativregeln kan enbart tillämpas om dina bolån är upptagna före 1 juni 2016. Läs mer om bostadslån.

 • Vilka undantag finns från kraven?

  Du som redan har ett bolån amorterar enligt din amorteringsplan och omfattas inte av amorteringskraven.
 • Vad gäller om jag vill byta bank?

  Befintliga bolån upptagna före den 1 juni 2016 omfattas inte av amorteringskraven och kan således flyttas till Danske Bank med bibehållen amortering, efter individuell prövning.
 • Vad gäller för nybyggnation?

  Danske Bank tillämpar generellt amorteringskrav även för nybyggnation. Undantag kan beviljas efter individuell prövning. För nybyggda hus börjar amorteringskravet gälla när husets slutbesiktning är godkänd. 
 • Vad gäller för fritidsfastighet?

  Bolån till fritidsfastighet omfattas av det nya amorteringskravet.
 • Hur ofta kan jag omvärdera min bostad för att påverka min amortering?

  I samband med att du tar ett nytt bolån blir bostadens värde även ett amorteringsgrundande värde. Detta värde gäller sedan 5 år framåt, och ligger till grund för amorteringsberäkningen. Omvärdering kan göras vart femte år.
 • Vad händer när jag har amorterat ner mitt lån till 70 % av marknadsvärdet, ändras då amorteringstakten automatiskt?

  Nej, vill du ändra din amortering ska du alltid kontakta oss.

Relaterade produkter


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.