Våra medarbetares engagemang är avgörande

Löpande under året tillfrågas alla medarbetare anonymt om hur de upplever sin arbetssituation i vår Engagement Survey. Undersökningarna genomförs eftersom medarbetarna är kärnan i Danske Banks verksamhet och det är viktigt att vi får veta hur bankens upplevs som arbetsgivare – både för medarbetarna, för våra kunder och för bankens skull. Våra medarbetares engagemang ar avgörande för bankens utveckling varför resultatet av undersökningen utgör en värdefull utgångspunkt för kontinuerlig verksamhetsutveckling. Resultatet av undersökningen utgör en värdefull utgångspunkt för en fortsatt verksamhetsutveckling. Alla ledare arbetar med sina team löpande under året med en teamdialog kopplat till vår Engagement Survey som syftar till att utveckla en arbetsplats där vi lever våra värderingar, har ett väl fungerande samarbete, bygger engagemang och kundfokus och vidareutvecklar en attraktiv arbetsplats där vi gemensamt skapar värde för våra kunder.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.