Ansvarsfull arbetsgivare

Grunden för kundorienterad verksamhet skapas genom samarbete mellan kompetenta, ambitiösa och engagerade medarbetare som trivs och utvecklas på arbetet. Vi strävar därför efter att erbjuda attraktiva möjligheter för nuvarande och framtida medarbetare.

Danske Bank Sverige har cirka 1500 medarbetare och är representerat över hela Sverige. Vi är en del av Danske Bank-koncernen, som har mer än 22.000 anställda och verksamhet i 12 länder. För oss som internationell koncern är det viktigt att vara en bra arbetsgivare som erbjuder våra medarbetare goda utvecklingsmöjligheter, en trivsam arbetsmiljö och en sund balans mellan arbete och privatliv.

För oss är det viktigt att kunna attrahera och behålla de medarbetare som delar våra värderingar, har rätt kompetens och som kan och vill vara med och utveckla vår organisation. Vi strävar därför efter att skapa en inkluderande kultur för att vara en attraktiv arbetsgivare för alla. Varken levnadsvillkor, etnisk tillhörighet, religion, ålder, kön eller sexuell läggning inverkar på anställning eller villkor och förutsättningar för utveckling i banken.

En grundläggande princip för oss är att vi vill ge våra medarbetare möjlighet att prestera enligt sin fulla förmåga. En förutsättning för det är ett stimulerande och engagerande ledarskap, där våra medarbetare genom att samarbeta skapar värde för våra kunder samtidigt som den enskilde individen bemöts med respekt och ges förutsättningar till utveckling. Löpande under året tillfrågas alla medarbetare anonymt om hur de upplever sin arbetssituation i vår Engagement Survey. 

Läs mer


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.