Ansvarsfulla kundrelationer

Det är kundens behov och utmaningar som är utgångspunkten för vår verksamhet. Därför gör vi vårt bästa för att på ett ansvarstagande sätt lyssna och förstå våra kunders behov och ambitioner.

Att agera långsiktigt och ansvarsfullt är grundläggande för hur vi vill bygga förtroende i relationerna till våra kunder. Som bank har vi en viktig roll som kreditgivare till privatpersoner och företag samt att investera och placera våra kunders pengar.

En annan viktig uppgift vi har som bank är att förhindra penningtvätt samt motverka och förhindra terroristfinansiering och korruption. I takt med en ökad digitalisering arbetar vi också dedikerat med att säkerställa trygga och hållbara digitala banktjänster för våra kunder.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.