Bidra till samhället

När våra kunder och samhället utvecklas positivt är det också bra för banken. Som en ledande finansiell aktör av vår storlek är ett av våra främsta ansvar att säkerställa en långsiktigt värdeskapande och finansiellt stabil verksamhet. Utifrån vår ställning och roll i samhället följer ett ansvar och en möjlighet att bidra till en hållbar utveckling.

Penningborg

Att unga lär sig och får en ökad förståelse kring pengar och privatekonomi bidrar till en stabil finansiell grund att stå på, dels för individen men också för samhället i stort. Danske Bank tillhandahåller spelet Penningborg, en lekfull virtuell värld för barn i åldrarna 5-9 år.

Spela spelet

The Hub

Entreprenörskap och företagande är något vi är passionerat intresserade av i Danske Bank. Idéer och startande av nya företag i Sverige är positivt för innovation och ekonomisk tillväxt. På Danske Bank har vi lanserat The Hub i samarbete med SUP46 i syfte att tillhandahålla en plattform för startups för att dela kunskap och öka tillgängligheten till kapital och finansiering.

Läs mer på thehub.se

Mitt Liv

Tillväxten i företag och i samhällen i stort präglas av mångfald. Samtidigt är en stor fråga och utmaning att nå en effektiv och värdeskapande arbetsmarknadsintegration. Som bank är vi beroende av kompetens och vet att mångfald berikar. Som samhällsaktör vill vi bidra till att personer som kommer till Sverige får en bra förutsättning för att inkluderas i arbetsmarknaden. Genom vårt samarbete med Mitt Liv engagerar sig våra anställda som mentorer och på banken tillhandahåller vi praktikplatser för akademiker med en utländsk bakgrund.

Läs mer på mittliv.com

Ecpat

Danske Bank ingår i den svenska finanskoalition mot barnpornografi i syfte att förhindra och försvåra betalningar genom det finansiella systemet mot barnpornografiskt material.

Läs mer