Bidra till samhället

När våra kunder och samhället utvecklas positivt är det också bra för banken. Som en ledande finansiell aktör av vår storlek är ett av våra främsta ansvar att säkerställa en långsiktigt värdeskapande och finansiellt stabil verksamhet. Utifrån vår ställning och roll i samhället följer ett ansvar och en möjlighet att bidra till en hållbar utveckling. 

The Hub

Entreprenörskap och företagande är något vi är passionerat intresserade av i Danske Bank. Idéer och startande av nya företag i Sverige är positivt för innovation och ekonomisk tillväxt. På Danske Bank har vi lanserat The Hub i samarbete med SUP46 i syfte att tillhandahålla en plattform för startups för att dela kunskap och öka tillgängligheten till kapital och finansiering.

Läs mer på thehub.se 

Ecpat

Danske Bank ingår i den svenska finanskoalition mot barnpornografi i syfte att förhindra och försvåra betalningar genom det finansiella systemet mot barnpornografiskt material.

Läs mer

Content is loading