Livslångt lärande

Vi vill säkerställa att våra medarbetare utvecklar sin kompetens så att de är stimulerade, motiverade och kvalificerade att utföra sina uppgifter nu och i framtiden.

Vi vill att våra medarbetare intar en aktiv roll i att se till att vi hela tiden kan matcha de krav och förväntningar som kunderna, internt och externt, ställer på den kompetens som vi ska kunna tillhandahålla. Därför ansvarar vi och medarbetarna tillsammans för att söka bästa möjliga utbildningar och utvecklingsprogram som dels tar hänsyn till medarbetarnas önskan om arbetsinnehåll och framtida möjligheter och dels tillgodoser bankens behov.

Lärande uppnås på flera sätt inte minst i det dagliga arbetet, genom att byta arbetsuppgifter och att ta del av kunskap på kurser, seminarier och genom våra informationssystem. Det externa och interna utbudet garanterar ett rikt urval av utvecklingsmöjligheter som uppfyller de flesta önskemålen om yrkesmässig och personlig utveckling.

Vi fokuserar särskilt mycket på att utveckla våra ledare inom ledarskap, då vi tror att det är grunden för att ta vara på all den potential som finns hos våra medarbetare.

Tillsammans med våra medarbetare driver vi olika nätverk med träffar för att internt öka interaktion, samverkan och möjlighet till utveckling såväl socialt som professionellt.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.