Vårt miljöarbete

Vår verksamhet har en miljömässig påverkan som bidrar till växthuseffekten och vårt klimat. Genom att systematiskt arbeta med att begränsa och påverka de negativa miljömässiga effekterna vill vi vara en positiv kraft. Vi mäter och följer våra utsläpp i hela koncernen.

Vår främsta miljöpåverkan kommer av energikonsumtion och uppvärmning av bankens lokaler samt våra tjänsteresor. Här arbetar vi med olika centrala aktiviteter. Banken är sedan länge CO2-neutral och vi köper bara grön el. I takt med att vi tecknar nya hyreskontrakt sker det i certifierade fastigheter där vi också arbetar aktivt med att göra bankens arbetsytor mer energieffektiva. I samband med löpande underhåll sker också utbyte till närvarostyrd belysning.

De investeringar vi gör i ny teknik ger oss också goda förutsättningar att minska på fysiskt resande till förmån för video- och e-möten. Vår kundkommunikation sker digitalt genom e-arkiv vilket möjliggör för både oss och våra kunder att minska åtgång och transporter av papper.

Det kommer dock alltid ske CO2 utsläpp från elektricitet, uppvärmning, transporter och resor. För att kompensera för CO2 utsläpp som inte kan elimineras köper koncernen utsläppsrätter för CO2 reduktion.

Läs mer om vårt miljöarbete på engelska

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.