Skärpta amorteringskravet

Den 1 mars 2018 träder ett nytt amorteringskrav i kraft. Vad innebär det nya amorteringskravet och hur påverkar det dig?

 • 1. Vad innebär det skärpta amorteringskravet som träder i kraft 1 mars 2018?

  1. Vad innebär det skärpta amorteringskravet som träder i kraft 1 mars 2018?

  Ändringen innebär att nya låntagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst 1 procent av bolånen utöver det gällande amorteringskravet.

 • 2. Vem omfattas av det skärpta amorteringskravet?

  2. Vem omfattas av det skärpta amorteringskravet?

  Kravet gäller för bostadslån som lämnas efter 1 mars 2018. Alla bolånetagare som förvärvar en bostad (undertecknar köpeavtalet) efter den 1 mars 2018 eller som ingår avtal om uppförande av ny bostad efter detta datum omfattas. Även bolånetagare som utökar lånen på bostad med befintliga bolån, där de nya lånen omfattas av det skärpta amorteringskravet.

 • 3. Om jag köpt en bostad innan den 1 mars men har tillträdet efter den 1 mars, vad gäller då?

  3. Om jag köpt en bostad innan den 1 mars men har tillträdet efter den 1 mars, vad gäller då?

  Om du skriver ett bindande avtal om köp (undertecknar köpeavtal) eller avtal om uppförande av ny bostad före 1 mars 2018 omfattas du inte av det skärpta amorteringskravet.

 • 4. Vad gäller om jag tar ett tilläggslån, d v s utökar ett befintligt lån, efter 1 mars 2018?

  4. Vad gäller om jag tar ett tilläggslån, d v s utökar ett befintligt lån, efter 1 mars 2018?

  Ett bostadslån som togs innan den 1 mars 2018 och det tillsammans med tilläggslånet överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amorteras enligt det skärpta amorteringskravet. Då amorteras 1 procent av hela bostadslånet, d.v.s. det ursprungliga bostadslånet tillsammans med tilläggslånet. Reglerna medger dock en möjlighet att istället amortera tilläggslånet med minst 10 procent per år. Tillkommer gör eventuell amortering enligt det befintliga amorteringskravet beroende på belåningsgraden.
 • 5. Gällerdet skärpta amorteringskravet när jag flyttar mina lån från en annan bank? 

  5. Gällerdet skärpta amorteringskravet när jag flyttar mina lån från en annan bank? 

  Lån som flyttas från en annan bank utan att ökas eller byta säkerhet omfattas inte av det skärpta amorteringskravet hos den nya banken om det inte omfattades av det hos den gamla banken.
 • 6. Vad händer om jag tagit ett lånelöfte innan den 1 mars, när det skärpta amorteringskravet börjar gälla?

  6. Vad händer om jag tagit ett lånelöfte innan den 1 mars, när det skärpta amorteringskravet börjar gälla?

  Lånelöften i Danske Bank gäller för närvarande i sex månader och baseras på nu gällande amorteringskrav. Det skärpta amorteringskravet som införs 1 mars 2018 kan påverka den slutgiltiga kreditprövningen och därmed lånelöftets giltighet. När närmare uppgifter om aktuellt köpeobjekt finns kontaktas banken för slutgiltig kreditprövning, innan köpekontrakt undertecknas.

  Allt om våra bolån

  Beräkna kostnaderna för ditt framtida boende, få svar på vanliga frågor om att ta bolån och jämför våra räntor.

   Läs mer om bolån

Relaterat innehåll