Hjälp oss uppdatera dina uppgifter

Alla banker som är verksamma i Sverige måste ha god kännedom om sina kunder, det gäller även Danske Bank. För att uppfylla de krav som följer av Penningtvättslagen är vi skyldiga att regelbundet samla in och uppdatera information om våra kunder. Vi ställer därför frågor till alla våra kunder för att skydda både dig som kund och oss som företag från att utnyttjas för brottslig verksamhet som till exempel penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Såhär gör du

Logga in med BankID och svara på frågorna - det tar bara några minuter.
Kom ihåg att du som vårdnadshavare också måste svara på frågorna åt dina barn.

Svara på frågorna

Update your information in English
Saknar du BankID ber vi dig istället att höra av dig till oss för att svara på frågorna
via telefon:  0752 48 49 20.

 

Har du koppling till ett företag?

Du kanske äger ett eller flera företag, helt eller delvis? I det fallet kan vi komma att ställande liknande frågor till dig. Det är viktigt att du svarar på frågorna även då efter som det då rör kopplingen till andra roller än dig som privatperson. 

Information till dig med koppling till ett företag

Varför behöver vi informationen?

Alla banker som är verksamma i Sverige måste ha god kännedom om sina kunder, det gäller även Danske Bank. Vi behöver veta hur våra kunder använder våra produkter och tjänster. För att uppfylla kraven som följer av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, är vi skyldiga att regelbundet samla in och uppdatera information om våra kunder.

Hos Svenska bankföreningen kan ni läsa mer om varför bankerna måste ställa frågor till sina kunder

Läs mer om Penningtvättslagen

Läs mer om KYC - Kundkännedom


Varför ställer banken frågor?

Frågor och Svar

 • Varför ställer banken frågor till mig?

  Svensk penningtvättslag ställer kraft på att alla banker som är verksamma i Sverige behöver ha god kännedom om sina kunder, så även Danske Bank. Vi som bank behöver förstå syftet med affärsförhållandet och med de  transaktioner som du vill utföra. Därför kommer vi då och då att behöva ställa frågor. Det gäller alla våra kunder. Syftet är att skydda både dig och oss från att utnyttjas för brottslig verksamhet.

  Läs mer om varför banken ställer frågor till dig

  Du finner mer information om varför bankerna ställer frågor på swedishbankers.se
 • Vad händer om jag inte svarar på frågorna?
  Dina svar är viktiga för oss. De gör att vi fortsatt kan ha en god kännedom om dig som kund och genom det kan vi bättre skydda både dig, oss som företag och samhället i stort från att utnyttjas för brottslig verksamhet som till exempel penningtvätt eller finansiering av terrorism. Får vi inte in dina svar kan vi dessvärre bli tvungna att begränsa tillgången till dina banktjänster och konton i Danske Bank. Något vi naturligtvis vill undvika.
 • Vad händer om banken begränsar tillgången till mina banktjänster och konton?

  Får vi inte in dina svar inom utsatt tid, så kommer vi att begränsa tillgången till dina banktjänster och konton hos oss. 
  Det innebär att:

  • Inga som helst uttag kan göras från dina konton i Danske Bank.
   Det omfattar betalningar, stående överföringar, autogiro, e-faktura etc. Det inkluderar också betalningar av alla typer av lån som dras från dina konton i Danske Bank som bolån, hyror, försäkringar etc.
  • Du kan inte använda kort, varken debet- eller kreditkort i Danske Bank.
  • Du kan inte genomföra värdepappersköp såsom köp av fonder, aktier etc i Danske Bank. Du kan däremot genomföra försäljning av värdepapper.
  • Observera att även konton som du delar med en eller flera andra kommer att omfattas av begränsningen.

  Danske Bank står inte för några finansiella förluster eller andra konsekvenser som dessa begränsningar kan resultera i.

 • Vilka uppgifter behöver ni nu?

  Just nu så uppdaterar vi vår kundinformation genom att ställa frågor om 

  • i vilket/vilka länder du är medborgare
  • om du är enskild näringsidkare och om du i så fall använder ett konto i Danske bank för denna firma
  • om du, någon i din familj eller någon du arbetar nära är en PEP ( en person i politiskt utsatt ställning)
 • Jag har varit kund i många år, varför ställer ni dessa frågor nu?
  Det handlar inte om att vi misstänker dig för någonting. Danske Bank måste liksom alla andra banker ha god kännedom om våra kunder och deras bankaffärer hos oss på Danske Bank. Vi behöver förstå syftet med affärsförhållandet och de transaktioner som du utför. Därför ställer vi ett antal frågor till alla våra kunder. Dina svar är viktiga för oss. De gör att vi fortsatt kan ha en god kännedom om dig som kund och genom det kan vi bättre skydda både dig, oss som företag och samhället i stort från att utnyttjas för brottslig verksamhet som till exempel penningtvätt eller finansiering av terrorism.
 • Vad händer med svaren på frågorna?
  Vi kommer att spara dina svar i våra system. Vill du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter så kan du läs mer här
 • Hur skickar jag in en kopia på min ID-handling (körkort, pass, ID-kort)?

  Ta en bild på din ID-handling med en mobilkamera.

  Gå sedan till www.danskebank.se/dokument, väljer ”Jag är redan privatkund – bifogar kopia på ID/Pass/Dokument”. Sedan fyller du i den information som efterfrågas, laddar upp bilden på din ID-handling och klickar på ”Skicka”.  

 • Hur ska jag göra för att få bort spärren på mina kort och konton?

  För att upphäva spärren behöver du besvara frågorna vi ställt till dig. Frågorna berör bland annat medborgarskap och PEP, d.v.s. om du är en person i politisk utsatt ställning. Du kan också behöva inkomma med en giltig ID-handling.
  Har du ett BankID kan du gå in på hemsidan via danskebank.se/minauppgifter och lämna dina uppgifter. Där identifierar du dig med BankID vilket gör att vi även får in en giltig ID handling.

  Om du har delade konton som har blivit spärrade så behöver varje kontohavare inkomma med uppdaterade kunduppgifter.

  Du som saknar BankID ringer 0752-48 49 20, vardagar 09:00-18:00 och lämnar dina svar. Då kan du också behöva ladda upp en kopia på en giltig ID-handling. Gå till danskebank.se/dokument, välj ”Jag är redan privatkund – bifogar kopia på ID/Pass/Dokument” och ladda upp en kopia på din giltiga ID-handling. 

 • När jag svarat på frågorna, hur lång tid tar det innan ni tar bort spärren?

  Om du har besvarat frågorna och eventuellt inkommit med en giltig ID-handling innan kl 14, då kommer spärren att tas bort nästkommande bankdag. Om du inkommer med svar och en giltig ID-handling efter kl 14, så tas spärren bort efter två bankdagar. Vid särskilda omständigheter kan det ta upp till ett par dagar innan du har åtkomst till dina konton igen.

Företagare

 • Varför frågar ni om jag är företagare?

  Kravet på att bankerna ska ha god kännedom om sina kunder och deras bankaffärer gäller både privat- som företagskunder.
  Om du driver enskild firma och använder ett konto i Danske Bank för denna firma, så kommer vi att kontakta dig med några kompletterande frågor som gäller din verksamhet.