Hållbara val  

Klimatförändringarna är vår tids stora fråga. Den kräver att alla – länder, organisationer och vi som individer – gör vårt allra bästa för att bidra till lösningen. 

Vill du göra fler hållbara val? Ta del av hur vi kan hjälpa ditt företag eller dig som privatperson att ställa om. Och ja, du kan också läsa om vad vi själva på Danske Bank gör. 

Tillsammans kan vi spela en viktig roll på vägen mot ett mer hållbart samhälle.

Hållbarhet. På riktigt.
De flesta forskare är eniga om att det är mänsklig aktivitet som ligger bakom den eskalerande klimatkrisen. Eftersom klimatkrisen är global krävs att alla – nationer, företag, individer – bidrar till lösningen.

Här har vi samlat information om hur vi som bank kan hjälpa ditt företag eller dig som privatperson att göra hållbara val. Och ja, du kan också läsa om vad vi själva på Danske Bank gör.

Tillsammans kan vi spela en viktig roll på vägen mot ett mer hållbart samhälle.

kvinna med barn

Privat
Vill du investera i fonder med tydliga hållbarhetsmål eller vill du ta ett grönt bolån för villor, fritidshus och bostadsrätter som är Svanen-märkta, Miljöbyggnads- eller energiklassificerade? Oavsett dina önskemål kan vi göra det enklare för dig att välja mer hållbara lösningar. Vi vet hur olika val i livets alla skeenden påverkar på både kort och lång sikt.

 

Läs mer

 

Private Banking
När vi investerar för din räkning tar vi hänsyn till de miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade faktorer som du tycker är viktiga. Som aktiv ägare i vår fondförvaltning stöttar vi och påverkar företag att utvecklas i en hållbar riktning. Vi inkluderar hållbarhetsrisker när vi väljer produkter att investera i och när vi ger dig råd. Det gör det enklare att välja investeringar som kan ge attraktiv avkastning för dig på ett ansvarsfullt sätt.

Läs mer

Företag
Alla företag, organisationer och branscher har olika hållbarhetsutmaningar. De flesta utmaningar har ändå en sak gemensamt – de kräver omställning som i sin tur kräver någon form av finansiering. 
Som bank kan vi hållbar finansiering. Vi är rådgivare och finansieringspartner till företag och organisationer som vill göra skillnad. Här kan du läsa om vad vi kan hjälpa till med. 


Läs mer

 

Det här gör vi på Danske Bank inom hållbarhet
Vi hjälper och underlättar för dig som både privat- och företagskund att göra välgrundade hållbara val. Vi förstår att hållbarhetsrisker också är finansiella risker. Vi vill tillsammans med dig skapa framtida affärsmöjligheter och bidra till en hållbar omställning.


"Danske Bank vill bidra till våra kunders och samhällets viktiga omställning mot en grön och hållbar framtid, både lokalt och globalt"

- Johanna Norberg, VD, Danske Bank Sverige

Våra hållbarhetsmål

 • Hållbar utlåning

  - till vem och till vad lånar vi ut pengar

  Danske Banks mål är över 300 miljarder DKK (Danska Kronor) i hållbar utlåning och hållbar obligationsfinansiering 2023. Senast 2023 ska Danske Bank satt klimatmål för vår företagsutlåning i linje med Paris-avtalets målsättningar. En förutsättning för att nå målet är att inkludera hållbarhetsaspekter i vår rådgivning till både privat- och företagskunder.

  Läs mer om hållbar utlåning på engelska

 • Ansvarsfulla investeringar 

  - hur vi placerar våra kunders pengar

  Senast 2023 ska Danske Bank investera minst 400 miljarder DKK i tillgångar och företag som stödjer omställningen till ett hållbart samhälle och 2030 ska banken ha investerat ytterligare 150 miljarder DKK i företag och fonder med ett uttalat syfte/mål att skapa en hållbar värld. Så fort som möjligt, men senast 2050, ska Danske Banks investeringar vara utsläppsneutrala.

  Läs mer om ansvarsfulla investeringar

 • Danske Banks miljöavtryck

  – CO2-utsläpp, källsortering och konsumtion

  Fram till 2023 ska Danske Bank minska sina egna koldioxidutsläpp med 75 % i jämförelse med 2010. Vi samarbetar också med leverantörer som tydligt redovisar sin verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv genom ISO-certifiering.

  Läs mer i faktaboken

 • Mångfald och inkludering

  - lika möjligheter för alla oavsett kön, läggning, kultur, religion 

  2023 ska Danske Bank-koncernen ha minst 35 % kvinnor i ledande positioner. För Danske Bank i Sverige är målet 50 % kvinnor i ledarpositioner. 
  Forskning visar att grupper med mångfald ger bättre resultat. Danske Bank vill, som en integrerad del i samhället, att vår organisation ska spegla våra kunder och samhället i stort.

  Läs mer om jämställdhet och mångfald

 • Entreprenörskap

  - nystartade och snabbväxande bolag får rätt hjälp

  Danske Bank spelar en aktiv roll i samhället för underlätta företagande och för entreprenörer att växa. Vi har som mål att stötta minst 10.000 start-ups och tillväxtbolag med verktyg, service och expertis fram till 2023. Det gör vi bland annat genom Danske Banks plattformar The Hub och +impact som binder samman affärsidéer med kapital och arbetskraft.

  Growth and impact
  The hub
  Plusimpact

 • Finansiell kunskap och privatekonomi

  – kunskap för medvetna ekonomiska val

  Danske Bank ska stödja 2 miljoner barn, unga och deras föräldrar med kunskap och expertis kring vardagsekonomi fram till 2023. Vi gör detta genom bland annat rådgivning, nätbaserade kunskapsspel och appar.

 • Ansvar och styrning

  – satsningar på regelefterlevnad och riskmedvetenhet

  Minst 95% av Danske Banks anställda ska årligen genomgå fortbildning i regelefterlevnad och riskfrågor. Utbildningen uppdateras löpande för att inkludera ny lagstiftning och nya riskscenarier i syfte att stärka bankens rådgivning till våra kunder.
  Hållbarhetsrapport 2021 (pdf)

Aktuella nyheter

22-04-2022
Se över företagets policy för billeasing – det finns stora miljövinster
Det är viktigt att se över och uppdatera företagets policy för billeasing eftersom det är en viktig del i att ställa om företaget och minska CO2-utsläppen. Tekniken utvecklas snabbt och nya mer miljöanpassade bilmodeller har nått marknaden.


19-04-2022
Matsmart – minska matsvinnet och därmed påverkan på vårt klimat
Varje år slänger svenska hushåll enorma mängder mat per person. Mat som hade kunnat räddas.


12-04-2022
Så kan NFT-teknik bidra till en grön revolution för detaljhandeln
Hypen kring så kallade NFT:er har den senaste tiden varit enorm. NFT står för non-fungible token och är en digital produkt som bygger på blockkedjeteknik.


08-04-2022
Sverige först med utsläppsmål för konsumtion
Sverige blir först i världen med att sätta mål för hur klimatutsläpp från konsumtion ska minska till netto noll senast 2045.


05-04-2022
EU-taxonomin utvidgas med 51 nya kriterier
EU-taxonomin växer i omfattning och nu presenteras hela 51 nya kriterier för hållbar ekonomisk verksamhet.


04-04-2022
Kraftig ökning av vind- och solkraft
För första gången någonsin kommer drygt 10% av den globala energiproduktionen från sol-och vindkraft. Andelen sol- och vindkraft har mer än fördubblats sedan Paris-avtalet 2015.


29-03-2022
Projects financed by green loans save the planet one million tonnes of CO2
In 2021, projects funded by green loans from Danske Bank and Realkredit Danmark have saved the atmosphere from CO2 emissions equivalent to 4 million flights from Copenhagen to Paris.


25-03-2022
Staten måste minska risken i gröna investeringar
Sverige behöver bli oberoende av fossila bränslen av såväl klimat- som säkerhetspolitiska skäl. Stora industriinvesteringar krävs.


17-03-2022
Underkänt för regeringens klimatpolitik
Sverige kommer inte nå utsläppsmålen med dagens politik. Det skriver Klimatpolitiska rådet i sin nya rapport som innehåller flera rekommendationer på hållbarhetsområdet.


10-03-2022
Webinar: Få koll på ditt företags hållbarhetsrisker och möjligheter i den gröna omställningen
Se webinaret här 


08-03-2022
Danske Bank har utnämnts till ”Årets Hållbara Aktör – Hållbara Investeringar” av fondförmedlaren Söderberg & Partners.
Läs Söderberg & Partners motivering här.


03-03-2022
EU ska bli klimatneutralt senast 2050.
Med hjälp av nya lagar har EU bestämt att unionen ska bli klimatneutral senast 2050. EU-kommissionen lade nyligen fram förslag på HUR det ska gå till.


01-02-2022
Helsingborg först i världen 
Helsingborgs stad är förmodligen första kommun i världen att finansiera sitt miljö- och hållbarhetsarbete genom en hållbarhetslänkad obligation. Obligationen ska finansiera projekt för att reducera utsläpp av växthusgaser med 85% fram till 2035. 


20-01-2022
Record-breaking year for global sustainable bond issuances
2021 became another record year in which Danske Bank retained the position as the leading Nordic sustainable bond arranger. Danske Bank’s arranged volume tripled and there is no indication that the development is about to change.


Fler nyheter på Nextconomy


Hur vi hanterar branscher med ökad hållbarhetsrisk

Att agera ansvarsfullt innebär inte sällan att ställas inför och hantera dilemman. Vi har därför tagit fram sex stycken så kallade Position Papers som beskriver hur vi arbetar med branscher som har kända och ofta högre risker som är kopplade till miljö och sociala frågor samt bolagsstyrning.


Skogsbruk

Välskötta skogar är en nödvändighet för en hållbar miljöutveckling både lokalt och globalt och ger en livsmiljö för flora, fauna och människor.

Läs mer om hur vi arbetar

Fossila bränslen

Aktiviteter relaterade till fossila bränslen bidrar till klimatförändringar. Vi erkänner dock behovet av fossila bränslen för att stödja den ekonomiska utvecklingen.

Läs mer om hur vi arbetar

Gruvindustri och metaller

Hållbar gruvdrift bidrar till att upprätthålla naturresurser och minska fattigdom runt om i världen.

Läs mer om hur vi arbetarVapen och försvar

Vapen- och försvarsindustrin medför risker relaterade till olika typer av vapen och deras potentiella användning där internationell humanitär rätt kränks.

Läs mer om hur vi arbetar

Jordbruk

Hållbara metoder inom jordbruksindustrin är viktiga eftersom det kan bidra till att behålla naturresurser, minska fattigdom och hunger runt om i världen.

Läs mer om hur vi arbetar

Klimatförändringar

Genom att minska utsläppen i alla branscher, minskar riskerna för klimatförändringar och ger utrymme för ny, hållbar tillväxt och utveckling

Läs mer om hur vi arbetar

Mänskliga rättigheter

På Danske Bank arbetar vi för att skydda och respektera mänskliga rättigheter i hela vår verksamhet. 

Läs mer om hur vi arbetar