Sparkonto XL

Med sparkonto XL kan du spara långsiktigt till en rörlig ränta och samtidigt ha dina pengar tillgängliga när du behöver dem.

Sparkonto XL omfattas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin upp till 1 050 000 kr per person och institut. 

Sparkonto XL omfattas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin.

Kontohavare har enligt Garantiformuen rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 100 000 euro. Om motvärdet av 100 000 euro skulle understiga 1 050 000 kronor, som är det svenska garantibeloppet, kommer den svenska beloppsbegränsningen att gälla. Utöver detta belopp kan kontohavare under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser.

Garantiformuen kommer att utbetala garantin genom att, senast inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller danska myndigheter beslutat att garantin ska träda in, skicka ett betalningsuppdrag till Riksgälden som därefter utför utbetalningen.

Mer information om insättningsgarantin.

 

Fördelar med sparkonto XL

Med Sparkonto XL kan du spara långsiktigt till en rörlig ränta och samtidigt ha dina pengar tillgängliga när du behöver dem.

  • Rörlig ränta, räntan är för närvarande 1,30 %
  • Ingen bindningstid
  • Åtkomst till dina pengar dygnet runt

Beställ här

Räntor för sparkonto XL

  • Kontot har f.n en ränta på 1,30 %.
  • Erbjudande för dig som fackmedlem, räntan är för närvande: 2,75 %
  • Räntan är rörlig och kan ändras om marknadsräntorna stiger eller sjunker.

  • Du kan sätta in max 100 miljoner kronor.

  • Du har obegränsat antal uttag från kontot, dock får du en lägre ränta (f.n 0,00 %) på hela saldot den månaden som uttaget görs.

Utbetalning av årets ränta kan utbetalas till ditt privatkonto om du uppgivit detta i förväg. Ränteutbetalningen räknas då inte som ett uttag.


Boka ett Onlinemöte

Vill du prata med en våra rådgivare som hjälper dig att se över ditt sparande så att du kan komma igång? Då kan du boka ett miljösmart digitalt möte med oss.

Boka Onlinemöte


Mer information om sparkonto XL


Content is loading