Placeringar

Här hittar du frågor och svar om placeringar. Saknar du något finns våra kontaktuppgifter längst ned på sidan.


Placeringar

Här hittar du frågor och svar om placeringar. Saknar du något finns våra kontaktuppgifter längst ned på sidan.

 • Hur ser jag mina fonder och aktier i Hembanken

  Hur ser jag mina fonder och aktier i Hembanken

  Gå till menyn ”Placera” från startsidan. För att se ditt innehav klickar du på ”Depåinnehav”.

  Ser du ingen värdepappers- eller fonddepå under menyn ”Placera” behöver du sannolikt ansluta avtal om Värdepapper. 

  1. Gå in under menyn "Avtal & eArkiv ".
  2. Välj "Avtal om tjänster i Hembanken".
  3. Klicka på cirkeln ungefär i mitten på skärmen med texten "inte anslutna".
  4. Klicka på pilen framför "Värdepapper"
  5. Välj "Anslut".
  6. Bekräfta med din säkerhetslösning.

  Gå sedan tillbaka till menyn ”Placera” från startsidan och klicka på ”Depåinnehav”.

 • Hur fungerar ett investeringssparkonto?

  Hur fungerar ett investeringssparkonto?

  Investeringssparkonto (ISK) är en schablonbeskattad sparform som gör det lättare att spara i värdepapper. Med investeringssparkontot behöver du inte deklarera för varje köp och försäljning, utan istället beräknas en schablonintäkt på värdet på tillgångarna. Schablonintäkten rapporteras sedan på årlig kontrolluppgift av banken till Skatteverket.

  På ISK kan du placera aktier, fonder, obligationer och andra värdepapper som är noterade på en börs eller handelsplattform. Likvida medel på kontot omfattas av insättningsgarantin. För innehav på ett ISK gäller i övrigt samma regler som för en vanlig depå.

  Läs mer om ISK

 • Hur öppnar jag ett investeringssparkonto?

  Hur öppnar jag ett investeringssparkonto?

  Du kan öppna ett nytt ISK själv i internetbanken. Följ länken för att öppna ett ISK direkt.

  Öppna ISK
 • Hur startar jag ett månadssparande i ISK?

  Hur startar jag ett månadssparande i ISK?

  Ett månadssparande lägger du upp i två delar:

  1. Lägg upp en stående överföring från önskat konto till investeringssparkontot. Gör så här:

  1. I internetbanken väljer du pilen till höger om det konto du vill att uppdraget ska gå från.
  2. Välj sedan "Ny stående överföring",  fyll i uppgifterna, klicka på OK-knappen och bekräfta tjänsten med din säkerhetslösning. Därefter har summan kommit in till kontot som sedan används för köp av aktier/fonder.

  2. Lägg upp den månatliga köpordern i fonden under fliken PlaceraGör så här:

  1. Gå in under menyn "Placera".
  2. Klicka på "Månadsspar fonder" (under rubriken "Handel").  
  3. (Har du inte tidigare varit inne under Placeramenyn får du först godkänna ett avtal. Välj Placeringsöversikt och scrolla ner till botten av sidan. Välj Anslut. Du får godkänna avtalet med ditt lösenord. Först därefter är hela menyn synlig.)
  4. Klicka på rutan Nytt Månadsspar.
  5. Fyll i uppgifterna och kontrollera att önskat ISK är valt i händelse av att du har fler depåer.
  6. Markera att du tagit del av faktablad och klicka på OK.
  7. Bekräfta upplägget med ditt lösenord.
 • Var hittar jag information om hållbara investeringar?

  Var hittar jag information om hållbara investeringar?

  För oss på Danske Bank är det inte bara viktigt att säkerställa att vi ger dig en konkurrenskraftig avkastning över tid, utan också att göra det inom ramarna för socialt ansvar och hållbarhet.

  Läs mer om vårt arbete med hållbara investeringar

 • Information om anskaffningsvärde och vinst/förlust för ett antal aktier

  Information om anskaffningsvärde och vinst/förlust för ett antal aktier

  Banken kommer under en period framöver inte visa anskaffningsvärde och vinst/förlust för ett antal aktier med anledning av att de kan vara missvisande. Detta gäller aktier som erhållits via s k spin-off (dvs aktier i ett nytt bolag som delas ut till aktieägarna i moderbolaget) eller liknande bolagshändelse. Du som har dessa innehav har fått separat information via brev i Internetbanken eller i ett fysiskt brev. Dessvärre innebär den tillfälliga åtgärden att också de som köpt dessa aktier efter att bolagshändelsen inträffade inte heller kan se anskaffningsvärde och vinst/förlust. 

  Vi vill förtydliga att du vid redovisning i din deklaration av en försäljning alltid ska använda aktuell försäljningskurs och därefter beräkna vinst respektive förlust utifrån det skattemässiga anskaffningsvärdet för de sålda aktierna. Uppgifterna kan inte heller vara underlag vid ett investeringsbeslut.