Investeringssparkonto (ISK)

Ett investeringssparkonto gör det lättare för dig som privatperson att handla i aktier, fonder, obligationer och andra värdepapper. Du slipper att hålla reda på vinst eller förlust i deklarationstider då värdet på tillgångarna årligen kommer att beskattas enligt en schablon. Inte heller beskattas ränta, utdelning eller annan avkastning som lämnas på de tillgångar som du förvarar på kontot.

Öppna ISK 


Investerings-
sparkonto

Ett investeringssparkonto gör det lättare för dig som privatperson att handla i aktier, fonder, obligationer och andra värdepapper. Du slipper att hålla reda på vinst eller förlust i deklarationstider då värdet på tillgångarna årligen kommer att beskattas enligt en schablon. Inte heller beskattas ränta, utdelning eller annan avkastning som lämnas på de tillgångar som du förvarar på kontot.

Beställ här 


Fördelar med ISK

  • Enklare att deklarera
  • Årlig schablonskatt istället för vinstskatt
  • Möjlighet att spara både i fonder, aktier och enskilda värdepapperKom igång - steg för stegKom igång med månadsspar


För vem passar ISK?

Kontot kan öppnas av privatpersoner och består av ett konto och en depå. För depåer erbjuder banken möjlighet att rösträttsregistrera depån, vilket betyder att du som kund har möjlighet att rösta på bolagsstämmor.Frågor och svar