Investeringssparkonto

Beställ här 
– eller ring oss på 0752-48 45 42


Investerings-
sparkonto

Beställ här 
– eller ring oss på 0752-48 45 42

Investeringssparkonto (ISK) är en schablonbeskattad sparform som gör det lättare för privatpersoner att spara i aktier, fonder, obligationer och andra värdepapper.

 

  • Enklare att deklarera
  • Årlig schablonskatt istället för vinstskatt
  • Möjlighet att spara både i fonder, aktier och enskilda värdepapper

Investeringssparkonto (ISK) är en schablonbeskattad sparform som gör det lättare för privatpersoner att spara i aktier, fonder, obligationer och andra värdepapper.

 

  • Enklare att deklarera
  • Årlig schablonskatt istället för vinstskatt
  • Möjlighet att spara både i fonder, aktier och enskilda värdepapper

Ett enkelt sparande i värdepapper

Investeringssparkonto (ISK) är en schablonbeskattad sparform som gör det lättare för privatpersoner att spara i värdepapper. Tack vare en schablonintäkt som kan kvittas mot andra kapitalförluster och kostnader i inkomstslaget kapital i deklarationen, blir det lättare för privatpersoner att spara i aktier, fonder, obligationer och andra värdepapper.

Med Investeringssparkontot behöver du inte deklarera för varje köp och försäljning, utan istället beräknas en schablonintäkt på värdet på tillgångarna. Schablonintäkten rapporteras sedan på årlig kontrolluppgift av banken till Skatteverket.

Vad innebär ISK och för vem passar det? 

Investeringssparkonto (ISK) är ett bra sparande för den som vill vara aktiv med sina placeringar. Det är enkelt att byta fonder, aktier och andra värdepapper och du slipper redovisa kapitalvinster och förluster i deklarationen.

Kontot kan öppnas av privatpersoner och består av ett konto och en depå. För depåer erbjuder banken möjlighet att rösträttsregistrera depån, vilket betyder att du som kund har möjlighet att rösta på bolagsstämmor.

  • Kapitalvinster och kapitalförluster beskattas inte direkt utan genom en schablonbeskattning.
  • Beskattning sker som inkomst av kapital med 30 % av schablonintäkten.
  • Schablonintäkten kan kvittas mot kapitalförluster och ränteutgifter i inkomstslaget kapital.
  • Schablonintäkten = kapitalunderlaget x statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret ökad med 0,75 procentenheter, dock lägst 1,25 %.

Frågor och svar