Investeringssparkonto (ISK)

Ett investeringssparkonto gör det lättare för dig att handla med aktier, fonder, obligationer och andra värdepapper. Du slipper att hålla reda på vinst eller förlust i deklarationstider då värdet på tillgångarna årligen kommer att beskattas enligt en schablon. Läs mer om vårt ISK nedan.

 

 • Du slipper deklarera när du handlar

 • Årlig schablonskatt istället för vinstskatt

 • Möjlighet att spara i fonder, aktier och andra värdepapper

Kom igång med ISK – steg för steg

 • 1. Anslut dig till tjänsten värdepapper
  Gå in under menyn Placera. Välj Placeringsöversikt och därefter Anslut. Sedan är det bara att följa instruktionerna.
 • 2. Öppna ISK
  1. Om du inte är kund hos Danske Bank blir du det först här.
  2. Beställ ett investeringssparkonto direkt i hembanken.
 • 3. Överför pengar
  1. Gå in under Betala & överför och klicka på Överför pengar.
  2. Ange sedan från vilket konto du vill överföra från och välj ditt ISK som mottagare, samt vilket belopp och datum.
 • 4. Köp fonder eller aktier
  1. Gå in under Placera och välj Handel och Köp/sälj
  2. Välj ISK i Kurslistan. 
  3. Sök efter en fond eller aktie och klicka på Köp
  4. Ange vilket belopp du vill placera och att det är ditt ISK som avses. 
  5. Läs sedan igenom faktabladen och acceptera villkoren. 
  6. Klicka på fortsätt för att köpa och godkänn ordern.

Kom igång med månadsspar

 • Såhär kommer du igång med ditt sparande
  1. Logga in i Hembanken och klicka på menyn ”Placera” och välj sedan ”Månadsspar fonder”.
  2. Klicka på ”Nytt Månadssparande” och välj vilket Investeringssparkonto du vill spara till. Välj sedan vilket datum pengarna ska dras och klicka sedan på ”Fortsätt” för att välja fonder och belopp.
  3. Du kan välja en eller flera fonder från de olika listor som presenteras. För varje fond hittar du information om t.ex. avkastning, risk och kostnad. Klicka på ”Lägg till” för att välja en fond.
  4. Fyll sedan i belopp för respektive fond och gå sedan vidare till sammanfattningen och signera därefter med BankID eller Kodbox. 
  5. Kom även ihåg att starta en stående överföring till det konto som köpet av fondandelar görs ifrån, t.ex ISK-kontot, HSB Boparkontot eller depåkontot. Du finner en länk till detta på bekräftelsesidan när du satt upp eller ändrar ett månadssparande.
 • Inspireras av våra Horisontfonder

  Horisontfonder passar dig som önskar en professionell förvaltare som aktivt sköter förvaltningen av dina placeringar, så att du kan ägna din tid åt annat.

  Inga extra kostnader tillkommer – du betalar endast ett förvaltningsarvode för Horisont och inte för de underliggande fonderna i portföljen.

  Fonder passar bra för månadssparande. Bestäm vilken summa du vill investera varje månad och välj risknivå. Är du kund i banken kan du börja spara redan idag.

  Läs mer här.

Beskattning av ISK

Du slipper att hålla reda på vinst eller förlust i deklarationstider då värdet på tillgångarna årligen kommer att beskattas enligt en schablon. Inte heller beskattas ränta, utdelning eller annan avkastning som lämnas på de tillgångar som du förvarar på kontot.

Schablonintäkten = kapitalunderlaget x statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret ökad med 1 procentenhet, dock lägst 1,25 %.
 • Kapitalvinster och kapitalförluster beskattas inte direkt utan genom en schablonbeskattning.

 • Beskattning sker som inkomst av kapital med 30 % av schablonintäkten.

 • Schablonintäkten kan kvittas mot kapitalförluster och ränteutgifter i inkomstslaget kapital.

Frågor och svar om ISK

 • Vad är ett ISK?

  Vad är ett ISK?

  Ett investeringssparkonto består av ett konto och en depå och gör det lättare för dig att handla i aktier, fonder, obligationer och andra värdepapper. För depåer erbjuder banken möjlighet att rösträttsregistrera depån, vilket betyder att du som kund har möjlighet att rösta på bolagsstämmor.
 • Vad kan man handla med inom ISK?

  Vad kan man handla med inom ISK?

  Aktier, fonder och olika finansiella instrument som är noterade på en av banken godkänd reglerad marknad eller handelsplattform. Även likvida medel från bankkonto kan placeras. Av skatteskäl är det inte fördelaktigt att ha likvida medel här, men det kan behövas för att sköta de köp och försäljningar som du gör.
 • Vad händer om jag byter bank?

  Vad händer om jag byter bank?

  Tillgångar på ett ISK kan normalt sett överföras till ISK i annan bank, men några banker har begränsningar vad gäller möjlighet att överföra vissa typer av finansiella instrument.
 • Finns det några begränsningar för uttag ut ISK?

  Finns det några begränsningar för uttag ut ISK?

  Nej, det ligger inte några begränsningar för uttag.
 • Kan jag ha flera ISK?

  Kan jag ha flera ISK?

  Ja, du kan ha flera inom banken eller på andra banker.
 • Gäller insättningsgarantin och insättarskyddet för medlen på kontot?

  Gäller insättningsgarantin och insättarskyddet för medlen på kontot?

  Ja, likvida medel på kontot ingår. Villkor för innehav i depån följer samma regler som för en vanlig depå.
 • Kan jag ha kontot tillsammans med min partner?

  Kan jag ha kontot tillsammans med min partner?

  Nej, ett ISK kan bara innehas av en person.
 • Hur påverkar kontot min deklaration?

  Hur påverkar kontot min deklaration?

  Du behöver inte deklarera de affärer som görs inom ISK. I stället beräknas en schablonintäkt som beskattas som inkomst av kapital.

 • Hur beräknas skatten?

  Hur beräknas skatten?

  Varje kvartal mäts värdet på kapitalet. Till det läggs insättningar av likvida medel och värdepapper som flyttats in under perioden. En fjärdedel av summan blir kapitalunderlaget som multipliceras med statslåneräntan 30 november föregående år ökad med 1 procentenhet och med ett golv på 1,25 %. Det blir en schablonintäkt som redovisas som intäkt av kapital och beskattas med 30 procent.

 • Kan jag föra över tidigare sparande utan att skatta för reavinsten?

  Kan jag föra över tidigare sparande utan att skatta för reavinsten?

  Nej, värdepapper kan flyttas över, men dessa räknas som en insättning och räknas därför med i kapitalunderlaget. Överföring av finansiella instrument från egen depå räknas skattemässigt som en avyttring och kapitalvinst- respektive förlustberäkning. Överföringen räknas som en insättning på ditt ISK, vilken ökar kapitalunderlaget.
 • Kan jag föra över tidigare sparande utan att skatta för reavinsten?

  Kan jag föra över tidigare sparande utan att skatta för reavinsten?

  Nej, värdepapper kan flyttas över, men dessa räknas som en insättning och räknas därför med i kapitalunderlaget. Överföring av finansiella instrument från egen depå räknas skattemässigt som en avyttring och kapitalvinst- respektive förlustberäkning. Överföringen räknas som en insättning på ditt ISK, vilken ökar kapitalunderlaget.
 • Kan jag ha valutakonton i ISK?

  Kan jag ha valutakonton i ISK?

  Ja.
 • Vad kostar ISK?

  Vad kostar ISK?

  Konton och depån som utgör ISK är kostnadsfria. Courtage, fondförvaltningsavgifter och andra kostnader för underliggande tillgångar betalas av dig som kund.