Kontanter

Här hittar du frågor och svar om kontanter.

Du hittar valutaomräknare här

 • Hur hanteras kontanter om du är kund i Danske Bank?

  Våra kontor är kontantfria. Vi hänvisar dig till externa aktörer som hanterar kontanter.

 • Vad erbjuder Danske Bank som alternativ till betalning med kontanter?
 • Hur gör jag en insättning till mitt konto i Danske Bank?

  Kontakta någon av de aktörer som hanterar kontanter.

 • Jag har fått en utbetalningsavi och vill ha beloppet insatt på mitt konto i Danske Bank, hur gör jag?
   1. Utbetalningsavi - Kontakta utställaren
    Kontakta utställaren och be att få betalningen insatt på ditt konto nästa gång.
   2. Skatteverket
    Får du överskjutande skatt/moms av Skatteverket via utbetalningskort? Logga in med bankID på Skatteverket och registrera ditt kontonummer eller skriv ut blanketten 4802 Skatteåterbetalning till bankkonto från Skatteverkets hemsida och skicka till oss.
   3. Check från utlandet
    Får du betalning via check från utlandet? Du kan få betalningen överförd till ditt konto genom att lämna ditt IBAN och vår SWIFT-adress DABASESX till betalaren. Ditt IBAN hittar du i Hembanken eller District på kontobilden under ”Villkor”.

  Du kan även skicka följande utbetalningsavi, check eller postväxel för insättning på konto:

  • Bank- och Plusgiroutbetalningsavi
  • Svensk bankcheck
  • Postväxel
  • Utländsk check i SEK (utländsk check i utländsk valuta måste du lämna till ditt bankkontor)

  Du skickar avin till Transaction Service som sätter in beloppet på ditt konto.

  Adress:
  Danske Bank ACP
  FE 950
  107 76 Stockholm

  Tänk på att:

  • Ange kontonummer där värdet ska sättas in på baksidan av utbetalningsavin, checken eller postväxeln (insättning görs endast till den som står som mottagare på värdehandlingen).
  • Skriva under utbetalningsavin, checken eller postväxeln på baksidan (för företag gäller endast underskrift av behörig firmatecknare/fullmaktstagare).
  • Kontrollera att sista inlösendatum inte har passerats, ta annars kontakt med utställaren.
  • Spara en kopia av hela avin, checken eller postväxeln innan du skickar den till Danske Bank.
  • Ange en referenstext på baksidan om du vill att denna ska noteras på insättningen.
  • Om du skickar en check, korsa den genom att dra två parallella streck på diagonalen på checkens framsida.
  • Det är du som avsändare som står risken om värdehandlingen inte skulle nå banken.
 • Jag har fått en check eller postväxel och vill ha beloppet insatt på mitt konto i Danske Bank, hur gör jag?
  Skicka avin till Transaction Service som sätter in beloppet på ditt konto, se ovan.