Frågor och svar om investeringsrapporten

 • Varför får jag en investeringsrapport?

  MiFID II-direktivet som trädde i kraft 2018 innebär bland annat att vi som bank numera redovisar ditt depåinnehav flera gånger varje år och även kostnader och avgifter relaterade till investeringarna. Syftet med rapporten är att öka transparensen och att du som kund ska få ökad insikt i dina investeringar hos oss. 
 • Måste jag få rapporten?

  Ja, enligt MiFID II-direktivet ska banken sända en rapport till alla kunder med investeringar. Rapporten kan skickas antingen elektroniskt till din Hembank eller i pappersformat. 

 • Var hittar jag information om mina kostnader?

  Danske Bank har sedan 2018 redovisat uppgifter om avgifter och kostnader relaterade till dina placeringar i de investeringsrapporter du mottager från banken. Rapporterna skickas ut kvartalsvis eller enligt den frekvens som du själv har valt. Banken kommer från och med nu endast att redovisa avgifter och kostnader i årsrapporterna. Det innebär att informationen kommer finnas med i årsrapporten för 2019 som skickas ut in början av 2020. I särskilda rapporttyper redovisas avgifter och kostnader även varje kvartal.

  Vissa avgifter och kostnader kan du även se på andra platser såsom på ditt kontoutdrag och på avräkningsnotor.

 • Varför har ni inte berättat förut att jag betalar avgifter?

  Vi har alltid lämnat kostnadsinformation, men nu finns det samlat i en rapport. Tidigare kunde du hitta kostnadsinformation på flera olika platser såsom på ditt kontoutdrag, på avräkningsnotan och på webbplatser.
 • Vilka kostnader är nya?

  Det finns inga nya kostnader. Det är samma kostnader som tidigare men nu redovisas de mer detaljerat i rapporten.

 • Vad ärdet för kostnader och var kommer de ifrån?

  Kostnaderna kommer från olika investeringsprodukter. En beskrivning av kostnaderna finns längst bak i rapportens ordlista.

 • Måstejag betala mer nu?

  Nej, du betalar samma avgifter som alltid – men nu redovisas de mer detaljerat i rapporten.

 • Vilkenär min avkastning?

  Under ’Placera’ i Hembanken hittar du detaljer om din avkastning.

 • Måstejag dra av kostnaderna från min redovisade avkastning?

  Nej, i de fall avkastningen redovisas i rapporten har kostnader redan beaktats. I ordlistan längst bak i rapporten (under ’Hur betalas kostnaderna?’) kan du se varifrån kostnaderna dras. Under ’Placera’ i Hembanken hittar du detaljer om din avkastning.
 • Hurpåverkar kostnaderna avkastningen på min investering?

  De minskar nettoavkastningen.

 • Kommer en värdeökning av mitt innehav att påverka minkostnad?

  Ja, eftersom kostnaden många gånger beräknas som en procentandel av ditt innehavs värde.

 • Hur kan jag jämföra kostnaderna i rapporten med tidigarekostnader?

  Du kommer inte att kunna jämföra kostnaderna med tidigare rapporter eftersom vi först under 2018 börjat redovisa kostnaderna i rapporterna.
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.