Hjälp oss uppdatera dina uppgifter

Danske Bank, liksom alla andra banker, måste enligt lag  ha god kännedom om dig som kund och dina bankaffärer. Vi som bank behöver förstå syftet med affärsförhållandet och de transaktioner som du vill utföra. Vi ställer därför frågor till alla våra kunder för att skydda både dig som kund, oss som företag och samhället i stort från att utnyttjas för brottslig verksamhet som till exempel penningtvätt eller finansiering av terrorism. 

Den här sidan vänder sig till dig som är privatkund i banken. Har du dessutom koppling till ett företag – du kanske äger ett eller flera företag, helt eller delvis? I det fallet kan vi komma att ställande liknande frågor till dig. Det är viktigt att du svarar på frågorna även då efter som det då rör kopplingen till andra roller än dig som privatperson. För att hitta sidan som rör dig med koppling till ett företag hittar du den här

Vi behöver därför nu din hjälp med att uppdatera en del av den information vi har om dig som privatperson.  

Klicka på den blå knappen med texten ”Starta” och logga in med ditt BankID i nästa steg.

Starta

Saknar du BankID ber vi dig istället att höra av dig till oss för att svara på frågorna via telefon: 
0752 48 49 20. 

Frågor och Svar

 • Varför ställer banken frågor till mig?

  Svensk lag ställer krav på att bankerna ska ha en god kännedom om dig som kund och dina bankaffärer. Vi som bank behöver förstå syftet med affärsförhållandet och även med de transaktioner som du vill utföra. Därför kommer vi då och då att behöva ställa frågor till alla våra kunder.

  Syftet är att skydda både dig och oss från att utnyttjas för brottslig verksamhet.  

 • Vilka uppgifter behöver ni nu?
  Just nu så uppdaterar vi vår kundinformation genom att ställa frågor om 
  - i vilket/vilka länder du är medborgare
  - om du är enskild näringsidkare och om du i så fall använder ett konto i Danske bank för denna firma
  - om du, någon i din familj eller någon du arbetar nära är en PEP ( en person i politiskt utsatt ställning)
 • Måste alla kunder uppdatera sina uppgifter?
  Ja, alla kunder behöver regelbundet uppdatera sina uppgifter. 
  Tidpunkten för detta kan dock variera från kund till kund liksom vilka frågor vi ställer och vissa kunder kan också behöva lämna en kopia på en giltig ID-handling.
  I vissa lägen kan vi också komma att behöva få in olika typer av dokumentation som styrker dina uppgifter. 

 • Har banken rätt att ställa denna typ av frågor?
 • Vad händer med svaren på frågorna?
  Vi kommer att spara dina svar i våra system. Vill du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter så kan du läs mer här
 • Vad händer om jag inte svarar på frågorna?
  Om vi inte får in dina svar, så kan det tyvärr innebära att vi tvingas begränsa tillgången till dina produkter och tjänster hos oss.