Hjälp oss uppdatera dina uppgifter

Alla banker som är verksamma i Sverige måste ha god kännedom om sina kunder, det gäller även Danske Bank. För att uppfylla de krav som följer av Penningtvättslagen är vi skyldiga att regelbundet samla in och uppdatera information om våra kunder. Vi ställer därför frågor till alla våra kunder för att skydda både dig som kund och oss som bank från att utnyttjas för brottslig verksamhet som till exempel penningtvätt eller finansiering av terrorism. 

Såhär gör du

Du som har blivit ombedd att svara på frågor via Danske Banks hemsida, logga in med BankID och svara på frågorna – det tar bara några minuter.
Kom ihåg att du som vårdnadshavare också måste svara på frågorna åt dina barn.

Svara på frågorna

Update your information in English
Om du saknar BankID, ring oss på 0752 48 49 20, vardagar 09:00 – 14:00, för att svara på frågorna. Skicka även en kopia på din giltiga ID-handling med foto genom
att gå till danskebank.se/dokument, välja ”Jag är redan privatkund – bifogar kopia på ID/Pass/Dokument” och ladda upp bilden på din ID-handling.

Har du koppling till ett företag?

Du kanske äger ett eller flera företag, helt eller delvis? I det fallet kan vi komma att ställande liknande frågor till dig. Det är viktigt att du svarar på frågorna även då efter som det då rör kopplingen till andra roller än dig som privatperson. 

Information till dig med koppling till ett företag

Varför behöver vi informationen?

Alla banker som är verksamma i Sverige måste ha god kännedom om sina kunder, det gäller även Danske Bank. Vi behöver veta hur våra kunder använder våra produkter och tjänster. För att uppfylla kraven som följer av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, är vi skyldiga att regelbundet samla in och uppdatera information om våra kunder. Läs mer här om varför vi ställer frågor och vad som händer om du inte svarar på frågorna.

Hos Svenska bankföreningen kan ni läsa mer om varför bankerna måste ställa frågor till sina kunder

Läs mer om Penningtvättslagen

Läs mer om KYC - Kundkännedom


Varför ställer banken frågor?

Lämna uppgifter

 

Har du blivit ombedd att inkomma med en ID-handling eller ett dokument?


Klicka på knappen nedan och välj därefter "Jag är redan privatkund - bifogar kopia på ID/Pass/Dokument"

Komplettering av information

 

Om du har BankID och ska legitimera dig – klicka på knappen nedan.

BankID

Frågor och Svar

Företagare

ID-handling

PEP

Har du frågor? 

Ring oss på 
0752-48 49 20
Öppet vardagar 09.00 - 14.00 

Läs mer om varför det är viktigt att svara på bankens frågor

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.