– Vi märker att allt fler företagsledningar vill ha en initierad rådgivning och breda finansiella lösningar innan man fattar avgörande beslut. Parallellt förändras omvärlden och marknader snabbt och då behöver företag ha tillgång till expertis inom olika områden, med både lokal kännedom och internationell kunskap. Därför har vi på Danske Bank byggt en kundteamstruktur där teamen skräddarsys utifrån företagets behov och kan bestå av kundansvariga och specialister på till exempel kapitalanskaffning, betalningssystem, börsintroduktioner och finansanalys, säger Anders Gullesjö, Chef Företagsmarknad på Danske Bank. 

Står ni inför nordisk expansion? 
Ett första steg när svenska företag vill växa är att expandera nordiskt och därefter ofta till Europa. Med Danske Banks finansiella plattform kan kunderna växa utanför Sverige och samtidigt behålla sin nuvarande breda lösning. 

– Danske Bank kan internationella affärer. Vi har ett nordiskt fokus och är en av få banker i Sverige som har en stor närvaro och ett fysiskt nätverk i de nordiska länderna. Det ger oss möjlighet att hantera bolag som har en uttalad tillväxtstrategi, med den kompetens och det produktstöd de behöver för fortsatt utveckling, tillägger Anders Gullesjö.

Engagerade kontaktpersoner
Danske Banks uttalade mål är att skapa långsiktiga relationer så att kunderna blir kvar under många år. 

– Vi har sedan länge en stark teamkultur i banken. En del av den kulturen är att vi är i tät kontakt med och ser oss som en partner till kunderna, inte bara en traditionell leverantör av finansiella tjänster. Entreprenörskap, företagande och kundengagemang sitter verkligen i vårt DNA, avslutar Jan Lindgren, kundansvarig på Danske Bank i Sverige. 

Rörelsefinansiering när Bake My Day byggde nytt bageri


Bake My Day valde att satsa på fortsatt expansion och ett helt nytt bageri i Arlandastad på cirka 10 000 kvadratmeter, med öppning sommaren 2024. En sådan satsning krävde finansiering på ett par hundra miljoner kronor, men hösten 2022 var marknaden avvaktande och många drog åt svångremmen. 

– Danske Bank var den bank som såg helheten, att vårt bolag var välskött med ett bra kassaflöde och de hanterade det som en rörelsefinansiering, inte enbart en fastighetsfinansiering. Byggnationen uppfyller kriterierna för miljöfördelar enligt deras villkor om gröna lån och de kom med bäst helhetserbjudande. Vi har en engagerad rådgivare och ett team av specialister, som tillsammans hittar lösningar och får det att fungera bra. Det kan låta krångligt att byta bank men det har gått smidigt

Moses Isik, vd på Bake my Day.


Vårt företagserbjudande

Danske Bank kan erbjuda lokala team med internationell expertis skräddarsydda utifrån ditt företags finansiella behov, med allt från strategisk rådgivning, analys, valutarådgivning och cash management-lösningar. 

Läs om vårt företagserbjudande

Prata med oss om ditt företags utmaningar

Bli kontaktad