Danske Bank har en lokal närvaro i de nordiska länderna, Storbritannien och Polen samt ett internationellt nätverk av partnerbanker. Med sin omfattande portfölj av produkter och tjänster, kundanpassade likviditets- och treasurylösningar och med specialister inom exempelvis valuta, analys och hållbarhet, kan banken erbjuda vad många företag i tillväxt efterfrågar. 

Hållbarhetskompetens och likviditetslösningar avgjorde

En nybliven kund i Danske Bank är Vilokan Group, som har mer än 30 års erfarenhet av innovation inom industriell miljöteknik. Gruppens utvecklingsbolag, Vilokan Recycling Tech, var en pionjär redan på 1980-talet. Tusentals anläggningar senare har Vilokan vuxit till en stor koncern av företag, som består av affärsområdena Technology inom utveckling och försäljning av reningsteknik; Solutions inom driftslösningar och finansiering; samt Fluids, som arbetar med att vägleda kemimarknaden mot mer hållbara produkter.

- Vi på Vilokan valde Danske Bank i konkurrens med andra storbanker tack vare att de var proaktiva och engagerade. De har en förståelse för hållbarhet och för vår affärsidé, potentialen i den och för vår tillväxtresa inom området för hållbara cirkulära industreilla lösningar. Bankens cash pool- och treasurylösningar är dessutom viktiga för oss eftersom vi har vuxit till en koncern av företag, berättar Johan Brandberg, vd på Vilokan.

Johan Brandberg, vd på Vilokan.

Prisbelönta lösningar för Cash Management

Fler företag än Vilokan uppskattar Danske Banks Cash Management-lösningar. Danske Bank tog en förstaplats i Kantar Prosperas oberoende undersökningar* "Cash Management 2024 Nordics" och "Cash Management 2024 Sweden", publicerade i februari i år.

- Vår nordiska närvaro och plattform över länder och valutor där vi har verksamhet innebär att vi kan förbättra och förenkla hantering av betalningar och likviditet. Vi kan tillhandahålla den internationella expertis och de cash management-lösningar som många företag i tillväxt efterfrågar, säger Anders Törnroos, Head of Cash Management, Business Customers på Danske Bank.

Anders Törnroos, Head of Cash Management och Yrr Ahlklo, Head of FX Sales på Danske Bank

Kundanpassad valutarådgivning utifrån affärsplan
Företag av olika storlek med internationell verksamhet måste dessutom ofta hantera volatila valutakurser och risken att inte få fullt betalt för sina produkter och tjänster. För många företag med verksamhet i olika valutor är valutarisken en nyckelfaktor för volatilitet i företagets resultat.

Valutaexperten Yrr Ahlklo leder ett team av specialister. Yrrs team ger kunderna en anpassad valutarådgivning utifrån det egna företagets affärsmodell och affärsplaner. Hon lyfter fram att oförutsägbara valutakurser kan göra att gamla kalkyler inte längre stämmer:

-Ett företag kan inte gardera sig mot risker innan dessa är identifierade och därför är det viktigt att regelbundet testa olika scenarier. Prognostiserade nettoflöden i olika valutor ger värdefulla insikter om valutaexponeringar och är ett stort stöd vid beslut om valutasäkring, eftersom det gör det enklare att upptäcka potentiella risker, i relation till kassaflöden, avslutar Yrr Ahlklo.

Prata med oss om företagets behov

Läs mer om hur vi hjälper företag i expansion

*Kantar Proseperas undersökningar för Cash Management är gjorda från november 2023 till januari 2024 via en kombinerad telefonintervju och enkät med svenska och nordiska storföretag med en omsättning över MEUR 500. 288 personer, primärt med titlar som CFO, Group Treasurer och Cash Manager svarade i den nordiska undersökningen. Motsvarande siffra var 118 i den svenska. Undersökningen om bästa bank bygger på intervjuer på liknande sätt men refererar till en delad 1:a plats i kategorin företag med omsättning 500 miljoner till 1 miljard. Läs mer om Prosperas undersökningar på: kantarsifo.se/prospera