Anders Gullesjö, chef Företagsmarknad och Yrr Ahlklo, Head of FX Sales

–Vi möter många svenska företag som har de produkter, tjänster och affärsstrategier som krävs för att sjösätta sina expansionsplaner eller för en vidare expansion. Danske Bank kan tillhandahålla den specialistkompetens och de lösningar som behövs för ditt företags fortsatta utveckling. Vi är en nordisk bank med en gemensam plattform över de länder vi har verksamhet i och vi har en fysisk närvaro i de nordiska länderna, Polen och UK, vilket kan vara avgörande för många företag, säger Anders Gullesjö, chef Företagsmarknad på Danske Bank.

Det normala är att bankens rådgivare tillsammans med relevanta specialister har en strategisk diskussion med företagsledningen om expansionsplanerna. Detta innefattar en genomlysning av bolagets finansiella struktur, ofta tillsammans med specialiserade analytiker men också specialister inom nordiska och internationella betalflöden. Ett specialområde som direkt kommer i spel vid internationell expansion är givetvis valutaeffekter.

Valutastrategin – en företagsförsäkring

En faktor som kan bidra till osäkerhet vid expansion utanför Sverige är den svenska kronan. Men volatilitet går att hantera genom att man tar ett helhetsgrepp om allt som har med valutor att göra.

En valutastrategi kan ses som en försäkring där företaget säkerställer värdet på framtida betalningar. Det minimerar de risker som är kopplade till valutakursförändringar och kan påverka företagets vinst och värdering.

– Kunskapen skiljer sig åt på företagen, men efter de senaste årens inflation vill allt fler prata valutor med oss. Det är inte konstigt eftersom företagets finansiella kalkyler kan påverkas från grunden när valutakurserna svänger. Inte minst vid expansion till nya marknader, säger Yrr Ahlklo, valutaexpert och ansvarig för FX Sales på Danske Bank. Hon leder ett team av rådgivare och experter som arbetar som bollplank till kunderna inom valutafrågor. Varje kund får skräddarsydda råd som anpassas efter deras egen affärsmodell och affärsplaner. 

Dormy expanderar till golfens vagga – Storbritannien 

Dormy startades som en golfshop 1994 i Askersund och är i dag dominerande på marknaden för allt som har med golf att göra. Dormy har 160 medarbetare, 12 varuhus och omsatte 2022 över 800 miljoner kronor. 
Anders Wall, VD Dormy Golf och Per Augustsson, kontorschef Örebro-Karlstad

– Vi har en bra relation med alla i vårt kundteam på Danske Bank, med specialister på exempelvis analys och valuta och vår rådgivare och jag skulle beskriva Danske Bank som en storbank men med en personlig dialog och närhet. Det är en styrka att de kan hjälpa oss hela vägen och att vi kan behålla samma bank när vi går in i ett nytt land, säger Anders Wall, VD på Dormy.

I Örebro finns en stor anläggning på 9 000 kvadratmeter med varuhus, huvudkontor, centrallager och restaurangdel. När den byggdes 2016 stod Danske Bank för finansieringen. Som husbank fick man också förtroendet när Dormy valde att expandera utanför Sverige.

För fem år sedan startades webbhandeln i Norge, Finland och Danmark och några år senare i Tyskland, Frankrike, Österrike och Nederländerna. Det senaste tillskottet är Spanien där e-handeln startade hösten 2022.

I dag kan ekonomiavdelningen på Dormy samla alla sina bankärenden i Danske Banks finansiella plattform District och enkelt flytta pengar mellan de olika bolagen. Danske Bank hjälpte till med det praktiska kring att starta lokala bankkonton, med valutastrategier och hur Dormy hanterar att pengarna kommer in i olika valutor.

– Nu fortsätter vi vår organiska expansion genom att gå in i Storbritannien. Danske Bank har både internationell expertis och lokal närvaro med en gemensam finansiell plattform över länder och valutor. De har bland annat hjälpt oss att sätta upp ett lokalt brittiskt bankkonto och etablera rutiner för att hantera pund på det smartaste sättet, berättar Anders Wall.

Läs mer om internationell expansion

Danske Bank

I stunder som avgör framtiden kan vi med finansiell kraft hjälpa företag att ta beslut och välja väg framåt. Med specialiserad rådgivning, analys och tjänster arbetar vi tillsammans med våra kunder för att frigöra potentialen i människor och företag. Välkommen till Danske Bank.

Prata med oss om internationell expansion.

Kontakta oss

Läs mer om Danske Banks företagserbjudande