Anders Gullesjö och Yrr Ahlklo

–Vi möter många svenska företag som har de produkter, tjänster och affärsstrategier som krävs för att sjösätta sina internationella eller nordiska expansionsplaner. Det finns mycket att beakta. Danske Bank kan tillhandahålla den specialistkompetens och det produktstöd som behövs för fortsatt utveckling och arbeta ihop med bolag med en uttalad tillväxtstrategi. Vi har ett nordiskt fokus och fysisk närvaro i de nordiska länderna vilket kan vara avgörande, säger Anders Gullesjö, chef Företagsmarknad på Danske Bank.

Det normala är att bankens rådgivare tillsammans med relevanta specialister har en strategisk diskussion med företagsledningen om de internationella expansionsplanerna. Detta innefattar en genomlysning av bolagets finansiella struktur, ofta tillsammans med specialiserade analytiker men också specialister inom nordiska och internationella betalflöden. Ett specialområde som direkt kommer i spel vid en internationell expansion är givetvis valutaeffekter.

Valutastrategin – en företagsförsäkring

En faktor som kan bidra till osäkerhet vid expansion utanför Sverige är den volatila svenska kronan. Men volatiliteten går att hantera genom att man tar ett helhetsgrepp om allt som har med valutor att göra.

En valutastrategi kan ses som en försäkring där företaget säkerställer värdet på framtida betalningar. Det minimerar de risker som är kopplade till valutakursförändringar och kan påverka företagets vinst och värdering. Valutakurser är också en faktor som spelar stor roll i bolagsvärderingen om man planerar att förvärva internationella bolag.

– Kunskapen skiljer sig åt på företagen, men efter de senaste årens inflation vill allt fler prata valutor med oss. Det är inte konstigt eftersom företagets finansiella kalkyler kan påverkas från grunden när valutakurserna svänger. Inte minst när det handlar om att expandera till nya marknader, säger Yrr Ahlklo, valutaexpert och ansvarig för Risk Advisory & FX Sales på Danske Bank. Hon leder ett team av rådgivare och experter som arbetar som bollplank till kunderna inom valutafrågor. Varje kund får skräddarsydda råd som anpassas efter deras egen affärsmodell och affärsplaner. 

Dormy expanderar till golfens vagga – Storbritannien 

Dormy startades som en golfshop 1994 i Askersund och är i dag dominerande på marknaden för allt som har med golf att göra. Dormy har 160 medarbetare, 12 varuhus och omsatte 2022 över 800 miljoner kronor. 
Anders Wall, VD Dormy Golf och Per Augustsson, kontorschef Örebro-Karlstad

– Vi har en bra relation med alla i vårt kundteam på Danske Bank, med specialister på exempelvis analys och valuta och vår rådgivare och jag skulle beskriva Danske Bank som en storbank men med en personlig dialog och närhet. Det är en styrka att de kan hjälpa oss hela vägen och att vi kan behålla samma bank när vi går in i ett nytt land, säger Anders Wall, VD på Dormy.

I Örebro finns en stor anläggning på 9 000 kvadratmeter med varuhus, huvudkontor, centrallager och restaurangdel. När den byggdes 2016 stod Danske Bank för finansieringen. Som husbank fick man också förtroendet när Dormy valde att expandera utanför Sverige.

För fem år sedan startades webbhandeln i Norge, Finland och Danmark och några år senare i Tyskland, Frankrike, Österrike och Nederländerna. Det senaste tillskottet är Spanien där e-handeln startade hösten 2022.

I dag kan ekonomiavdelningen på Dormy samla alla sina bankärenden i Danske Banks finansiella plattform District och enkelt flytta pengar mellan de olika bolagen. Danske Bank hjälpte till med det praktiska kring att starta lokala bankkonton och hur Dormy hanterar att pengarna kommer in i olika valutor.

– Nu fortsätter vi vår organiska expansion genom att förbereda för att gå in i Storbritannien. Danske Bank har hjälpt oss att sätta upp ett lokalt brittiskt bankkonto och etablera rutiner för att hantera pund på det smartaste sättet, berättar Anders Wall.

Läs mer om internationell expansion

Danske Bank

I stunder som avgör framtiden kan vi med finansiell kraft hjälpa företag att ta beslut och välja väg framåt. Med specialiserad rådgivning, analys och tjänster arbetar vi tillsammans med våra kunder för att frigöra potentialen i människor och företag. Välkommen till Danske Bank.

Prata med oss om era expansionsplaner.

Bli kontaktad

Läs mer om Danske Banks företagserbjudande