Internationell expansion

I stunder som avgör framtiden kan vi med finansiell kraft hjälpa företag att ta beslut och välja väg framåt. Prata med oss om era planer för internationell expansion.


Bli kontaktad 

”Vi möter många svenska företag som har de produkter, tjänster och affärsstrategier som krävs för att sjösätta sina internationella eller nordiska expansionsplaner. Danske Bank kan tillhandahålla den specialistkompetens och det produktstöd som behövs för fortsatt utveckling och arbeta ihop med bolag med en uttalad tillväxtstrategi.
​Vi har ett nordiskt fokus och fysisk närvaro i de nordiska länderna vilket kan vara avgörande." 
Anders Gullesjö, chef Företagsmarknad,  Danske Bank. 

Viktiga vägval vid internatinell expansion

edec47ce-e5d3-415d-8e0e-80de09eaa282

Anders Gullesjö, chef Företagsmarknad, och Yrr Ahlklo, chef Risk Advisory & FX Sales SE, berättar om hur Danske Bank kan hjälpa företag i sin tillväxtresa och vid internationell expansion. 

Anders Gullesjö
  • Nordiskt fokus för företag i tillväxt. Lokal kännedom och internationell expertis. Med en fysisk närvaro i de nordiska länderna kan vi tillhandahålla kompetens och produktstöd för fortsatt utveckling.

  • Med Danske Banks finansiella plattform District kan ni växa utanför landets gränser och samtidigt behålla den breda finansiella lösning ni har i Sverige.

  • Strategisk rådgivning med anpassade team utifrån företagets finansiella behov.

  • Skräddarsydd analys och valutarådgivning. Valutastrategier och råd anpassade efter företagets affärsmodell och affärsplaner. 

Blickar ni mot nya tillväxtmarknader?

Många framgångsrika bolag överväger en internationell expansion. Den ekonomiska osäkerheten kan göra att många avvaktar i stället för att ta klivet utanför Sverige. Samtidigt behöver inte utmaningarna innebära att man måste vänta. Med finansiellt stöd, en genomtänkt valutastrategi och vägledning kan hinder förvandlas till affärsmöjligheter. Läs mer om hur vi hjälper företag vid internationell expansion och specifikt hur vi hjälpte Dormy Golf expandera utanför Sverige.

Läs artikeln

anders wall och per augustsson
”Vi har en bra relation med alla i vårt kundteam på Danske Bank, med rådgivaren och med specialister på exempelvis analys och valuta. Jag skulle beskriva Danske Bank som en storbank, men med en personlig dialog och närhet. Det är en styrka att de kan hjälpa oss hela vägen och att vi kan behålla samma bank när vi går in i ett nytt land.”
Anders Wall, vd på Dormy Golf. 

Läs om Dormys expansionsresa

containersfartyg

Guider

Om du vill skapa en positiv tillväxt i ditt företag, där din verksamhet växer samtidigt som du har kontroll på att dina kostnader inte skenar iväg, krävs planering.  På denna sida har vi skapat guider som kan hjälpa dig att planera, genomföra och följa upp dina tillväxtinitiativ.

Till guiderna

Så kan du säkra affären när du handlar med nya länder
En volatil världsekonomi och orolig geopolitik pressar världshandeln och nya länder träder fram som möjliga marknader. För svenska bolag som handlar med utlandet innebär det möjligheter men också risker, eftersom betalningar och värdekedjor behöver ses över på nytt.

Läs artikeln

Allt fler företag i tillväxt behöver finansiella ekosystem
Danske Bank kan erbjuda lokala team med internationell expertis skräddarsydda utifrån ditt företags finansiella behov, med allt från strategisk rådgivning, analys, valutarådgivning och cash management-lösningar. 

Läs mer här

Vid strategiska beslut och vägval

Med specialiserad rådgivning, analys och tjänster arbetar vi tillsammans med våra kunder för att frigöra potentialen i människor och företag. Oavsett om du har planer för en exit eller expansion och oberoende av vilket läge ni står inför, finns vi här för dig. Danske Bank kan erbjuda lokala team med internationell expertis, skräddarsydda utifrån ditt företags finansiella behov.

Till vårt företagserbjudande

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading