Nuvarande marknadsläge och tillväxtmarknadsobligationer

 

Datum
Tisdagen den 17 mars

Tid
12.00  13.00

Agenda

12.00  12.15
Maria Landeborn ger Danske Banks syn på rådande marknadsläge givet spridningen av Coronaviruset.

12.15 – 13.00
Presentation av tillgångsslaget tillväxtmarknadsobligationer.


  


Tekniska problem:
 Om det inte går att se vårt webinar, vänligen uppdatera sidan.

Skicka in din fråga