Sverige Småbolag – en investering i långsiktigt hållbar utveckling

Danske Invest Sverige Småbolag investerar i småbolag som genom en hållbar affärsmodell har utvecklingspotential att bli framtidens storbolag.

8C61386622A9F926

 

"Vår ambition är att öka värdet i portföljen genom att investera i hållbara och kvalitativa bolag som över tid har förutsättningar att växa snabbare än sina konkurrenter genom en hållbar styrning, strategi och marknadsposition med finansiell förutsägbarhet."

– Petter Löfqvist, senior portföljförvaltare för Sverige Småbolag

Varför investera i småbolag?

 • Historiskt har svenska småbolag levererat en väsentligt högre avkastning än den svenska börsen som helhet. Historisk avkastning är emellertid inte en garanti för framtida avkastning.
 • Småbolag kan hitta attraktiva snabbväxande nischer där antalet kon­kurrenter är färre.
 • Särskilt fokus på hållbara och ansvarsfulla investeringar.
 • Svenska småbolag er ofta underanalyserade av analytiker, och detta skapar möjligheter för en aktiv investerare att hitta oupptäckta pärlor.


Jakten på framtidens vinnare

Den svenska börsen har skapat några av Europas största bolag och alla dessa bolag har en gång varit små. Fonden Danske Invest Sverige Småbolag investerar i svenska småbolag som har potentialen att bli framtidens storbolag.

Läs hela artikeln

 

Stark historisk utveckling för svenska småbolag

De senaste 20 åren har svenska småbolag (Carnegie Small Cap Return Index Sweden) haft en betydligt högre avkastning än de största svenska bolagen (OMX Stockholm 30 Index), med en genomsnittlig årlig avkastning (annualiserad) på 9,3 procent, att jämföra med 3,8 procent för de största bolagen. Diagrammet visar 20 års ackumulerad avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och avkastningen kan bli negativ.

Index (1998-08-01 = 100)

Källa: Macrobond, prisindex, 31 juli 1998 - 31 juli 2018


Vill du veta mer?

Basfakta för investerare samt informationsbroschyr finns att läsa under Avgifter och Information. Du kan köpa fonden direkt i Hembanken eller mobilbanken. Vi rekommenderar dock att du kontaktar oss eller bokar ett möte med en rådgivare för att avgöra om den här typen av investering passar dig och din individuella riskprofil.

Boka eMöte
   Logga in


Avgifter och information

 • Fakta om fonden
  Namn Danske Invest SICAV Sverige Småbolag
  PlaceringsinriktningInvesterar i små och medelstora svenska bolag men med huvudfokus på småbolag. Fonden investerar primärt i småbolagsaktier noterade på Nasdaq OMX Sweden, men även bolag upptagna till handel på First North och Spotlight Stock Market.
  Årlig avgift1,52 %
  Riskindikator (1-7)5
  ISIN-kodLU1857272386


  Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Faktablad och information för investerare 
 • Teamet bakom fonden
  Petter Löfqvist, senior portföljförvaltare
  Mattias Cullin, chef för svenska aktier
  Ulric Grönvall, senior portföljförvaltare
  Joel Backesten, junior portföljförvaltare

Frågor och svar

 • Vad är Danske Invest Sverige Småbolag?

  Vad är Danske Invest Sverige Småbolag?

  Danske Invest Sverige Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i svenska småbolag som genom en hållbar affärsmodell har potential att bli framtidens storbolag. Fondens målsättning är att skapa en högre avkastning än genomsnittet av svenska småbolag.
 • Hur har svenska småbolag utvecklats historiskt?

  Hur har svenska småbolag utvecklats historiskt?

  De senaste 20 åren har svenska småbolag (Carnegie Small Cap Index) haft en betydligt högre avkastning än de största svenska bolagen (OMX Stockholm 30 Index), med en genomsnittlig årlig avkastning (annualiserad) på 9,3 procent, att jämföra med 3,8 procent för de största bolagen. Diagrammet visar 20 års ackumulerad avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och avkastningen kan bli negativ.
 • Vilka parametrar tittar ni på när man väljer vilka bolag som ni ska investera i?

  Vilka parametrar tittar ni på när man väljer vilka bolag som ni ska investera i?

  När vårt förvaltarteam väljer in bolag till portföljen baseras det på en grundlig analys av bland annat bolagens redovisning, affärsmodell och marknadsposition. Dessutom spelar hållbarhetsfaktorer en viktig roll vid urvalet av bolag till fonden. Förvaltarna analyserar bolagen utifrån deras arbete med olika hållbarhetsfaktorer och väljer bolag som har en stark hållbarhetsprofil eller har en uppenbar potential förbättra sin hållbarhetsprofil. Portföljteamet har också en löpande en dialog med bolagen om deras fokus på att utveckla och förbättra arbetet med hållbarhet.
 • Hur säkerställer Sverige Småbolag att investeringar i fonden har en hållbar profil?

  Hur säkerställer Sverige Småbolag att investeringar i fonden har en hållbar profil?

  ESG-faktorer spelar en viktig roll vid urvalet av bolag till fonden. ESG är ett samlingsbegrepp för hållbara och ansvarsfulla investeringar och står för environmental, social och governance. Förvaltarna analyserar bolagen utifrån deras arbete med olika ESG-faktorer och väljer bolag som har en stark ESG-profil eller har en uppenbar potential förbättra sin ESG-profil.

  Portföljteamet har löpande en dialog med bolagen om deras fokus på att utveckla och förbättra arbetet med ESG och om hur de kan skapa långsiktigt värde för sina kunder, investerare och samhället genom hållbara affärsmodeller.

  Sverige Småbolag investerar inte i bolag som har större delen av sin omsättning från alkohol, tobak, pornografi eller bolag som säljer så kallade kontroversiella vapen som klusterbomber, truppminor och kärnvapen.

 • Vilka bolag kan fonden investera i?

  Vilka bolag kan fonden investera i?

  Fonden investerar i bolag med ett börsvärde på upp till 1 procent av det totala värdet på den svenska börsen (Nasdaq OMX Sverige). Fondens investeringsuniversum består av cirka 350 svenska bolag. Portföljen består normalt sett av 35-45 bolag. Fonden investerar primärt i småbolagsaktier noterade på Nasdaq OMX Sweden, men även bolag upptagna till handel på First North och Spotlight Stock Market.
 • Vem förvaltar fonden?

  Vem förvaltar fonden?

  Fonden förvaltas av Danske Bank som är primär rådgivare åt Danske Invest. Ansvarig för teamet av förvaltare är portföljförvaltare Petter Löfqvist, som har lång erfarenhet av investeringar i svenska småbolag. Petter har tidigare arbetat med småbolagsfonder hos Evli Bank, Alfred Berg och Länsförsäkringar.
 • Finns det en bindningsperiod för en investering i fonden?

  Finns det en bindningsperiod för en investering i fonden?

  Du kan när som helst sälja ditt innehav till marknadspris.
 • Hur kan jag följa fondernas utveckling?

  Hur kan jag följa fondernas utveckling?

  Du kan följa utvecklingen för din investering via internetbanken och på Danske Invests hemsida här.
 • Är investering i Sverige Småbolag relevant för mig? 

  Är investering i Sverige Småbolag relevant för mig? 

  Vi rekommenderar att du kontaktar din rådgivare för att ta reda på om den här typen av investering passar din individuella riskprofil.
 • Vad kostar det att investera i Svenska Småbolag?

  Vad kostar det att investera i Svenska Småbolag?

  Den årliga avgiften är 1,52 %.
 • Är fonden valbar för månadssparande?

  Är fonden valbar för månadssparande?

  Ja, fonden är valbar inom månadssparande.
 • Är fonden valbar för pensionssparande?

  Är fonden valbar för pensionssparande?

  Ja, fonden är valbar för fondsparande via Futur Pension.
 • Vad är risken att investera i Danske Invest Sverige Småbolag?

  Vad är risken att investera i Danske Invest Sverige Småbolag?

  Det finns alltid en risk med att investera i aktier. Det finns dels en övergripande marknadsrisk samt dels en företagsspecifik risk i de enskilda bolagen som ingår i portföljen. Dessutom är aktier i småbolag mindre likvida än aktier i större bolag och det kan leda till större kursrörelser än för börsen som helhet. En investering i Sverige Småbolag bör endast utgöra en liten del av en diversifierad portfölj.

Andra har också läst