Marknadsföringsmaterial   

Horisont

När du väljer Horisont sätter du några av Nordens ledande förvaltare i arbete
med att välja och bevaka fonder åt dig – medan du ägnar tid åt annat. Läs mer nedan eller boka ett möte med en av våra rådgivare för att komma igång.  

Logga in och se utbudet    Boka Onlinemöte

Hur fungerar Horisont?

Med Horisont får du en enkel, professionell och ansvarsfull investeringslösning som tar hänsyn till den riskprofil som passar dig. Våra förvaltare bevakar marknaden med hela världen som arbetsfält och väljer de fonder och marknader som för tillfället har högst avkastningspotential. De underliggande fonderna exkluderar investeringar i kontroversiella vapen, kol och oljesand. Vidare investerar ingen av fonderna i bolag vars omsättning i högre grad härrör från tobak, alkohol, pornografi, spel eller vapenproduktion.* Allt du behöver göra är att välja den riskprofil som passar dig bäst. Våra förvaltare tar aktivt hand om dina pengar så att du kan fokusera på annat.

*Bolag som ingår i Horisontfonderna får ha högst 30 procent av sin omsättning från kol och oljesand, 5 procent från tobak, alkohol, spel och militär utrustning och 1 procent från pornografi. Vi investerar inte i bolag som har verksamhet inom truppminor, klusterbomber, biologiska och kemiska vapen eller atomvapen.


cirkel

Horisont Ränta

Placerar 100 % i svenska och globala räntefonder samt
i enskilda värdepapper.

cirkel

Horisont Försiktig

Placerar i svenska och globala aktie- och räntefonder. Fördelningen är normalt 30 % aktier och 70 % räntor.

cirkel

Horisont Balanserad

Placerar i svenska och globala aktie- och räntefonder. Fördelningen är normalt 50 % aktier och 50 % räntor.

cirkel

Horisont Offensiv

Placerar i svenska och globala aktie- och räntefonder. Fördelningen är normalt 70 % aktier och 30 % räntor.

cirkel

Horisont Aktie

Placerar 100 % i svenska och globala aktiefonder.


pengar ikon

Inga extra kostnader

Inga extra kostnader tillkommer – du betalar endast
ett förvaltningsarvode för Horisont och inte för de
underliggande fonderna i portföljen.

spargris ikon

Månadsspara med fonder

Fonder passar bra för månadssparande. Bestäm vilken
summa du vill investera varje månad och välj risknivå.

personer ikon

Ägna din tid åt annat

Du får en professionell förvaltare som aktivt sköter
förvaltningen av dina placeringar så att du kan ägna
din tid åt annat.

graf ikon

Läs mer om våra fonder på danskeinvest.se

Till Danske Invest

Läs mer om Horisontfonderna

 • Horisont Ränta

  Horisont Ränta är en placeringslösning som investerar i svenska och globala räntefonder samt i enskilda värdepapper. Fonden förvaltas aktivt och fördelningen mellan olika ränterelaterade värdepapper, länder och regioner varierar över tiden utifrån hur fondens förvaltare bedömer utvecklingen på de finansiella marknaderna.
  Läs mer

 • Horisont Försiktig

  Horisont Försiktig är en placeringslösning som investerar i svenska och globala aktie- och räntefonder. Fonden utgår från en fördelning med 30 % aktie- och 70 % räntefonder. Investeringsprocessen omfattar både strategisk och taktisk tillgångsallokering vilket betyder att fördelningen mellan tillgångsslagen kan variera mellan 15-40 % för aktier.
  Läs mer

 • Horisont Balanserad

  Horisont Balanserad är en placeringslösning som investerar i svenska och globala aktie- och räntefonder. Fonden utgår från en fördelning med 50 % aktie- och 50 % räntefonder. Investeringsprocessen omfattar både strategisk och taktisk tillgångsallokering, vilket betyder att fördelningen mellan tillgångslagen kan variera över tiden utifrån hur fondens förvaltare bedömer utvecklingen på de finansiella marknaderna.
  Läs mer

 • Horisont Offensiv

  Horisont Offensiv är en placeringslösning som investerar i svenska och globala aktie- och räntefonder. Fonden utgår från en fördelning med 70 % aktie- och 30 % räntefonder. Investeringsprocessen omfattar både strategisk och taktisk tillgångsallokering vilket betyder att fördelningen mellan tillgångsslagen kan variera över tiden, utifrån hur fondens förvaltare bedömer utvecklingen på de finansiella marknaderna.
  Läs mer

 • Horisont Aktie

  Horisont Aktie är en placeringslösning som investerar i svenska och globala aktiefonder. Fonden utgår från en fördelning med 40 % svenska och 60 % globala aktiefonder. Fonden förvaltas aktivt och fördelningen mellan olika regioner, länder och sektorer varierar över tiden utifrån hur fondens förvaltare bedömer utvecklingen på de finansiella marknaderna.
  Läs mer

Här kan du räkna på hur ditt sparande kan utvecklas genom att placera i fonder

Belopp som du vill spara varje månad:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Eventuellt startbelopp som du börjar med:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Antal år du kan tänka dig att spara:
år
Tryck enter för att uppdatera.
Förväntad avkastning per år:
%
Tryck enter för att uppdatera.

Totalbelopp efter 5 år

211 891 kr


Gå vidare och bli kund
Boka ett möte med oss


Skatter, avgifter och inflation har ej tagits med i uträkningen. Observera att de pengar du placerar både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ränta och villkor

Detta är marknadsföringsmaterial och utgör inte investeringsrådgivning.

 

Observera att de pengar du placerar i fonder kan både öka och minska i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 

Se till att konsultera en rådgivare vad avser legala, skattemässiga, finansiella och andra frågor för att bedöma om en investering är lämpliga eller passande för dig.

 

Före ett investeringsbeslut bör ni ta del av prospekt och informationsblad. Prospekt och informationsblad för fonderna samt information om klagomålshantering (investerarrättigheter) för de 5 Horisontfonderna kan erhållas på svenska här.  www.danskeinvest.se

 

Danske Invest Management A/S som förvaltar fonderna kan besluta att avsluta de arrangemang som vidtagits för att marknadsföra och sälja sina fonder i Sverige.

Du borde också se:


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.