Kvalitetshöjande tjänster

2018 infördes nya regler för värdepappersmarknaden, MiFID II. Bland annat regleras avgifter och provisioner i samband med investeringar i fondandelar. När du som kund investerar i en fond betalar du en årlig avgift som bland annat ska täcka kostnaderna för fonden. Den årliga avgiften kan även inkludera en så kallad förmedlingsprovision till den som distribuerar andelar i fonden. För att Danske Bank, ska få ta emot förmedlingsprovision, måste banken ge investeraren tillgång till kvalitetshöjande tjänster utöver de grundläggande tjänster som man har som kund.

När du investerar i fonder hos oss

Du som investerar i fonder hos Danske Bank har tillgång till tjänster som exempelvis vår digitala handelsplattform samt en årsrapport om dina investeringar. Investerar du i fonder som Danske Bank har ett förmedlingsavtal med och därför får förmedlingsprovisioner från, får du som investerare även tillgång till ytterligare tjänster.

Olika kvalitetshöjande tjänster när du investerar i fonder

Som investerare i fonder, som genererar förmedlingsprovision till Danske Bank, har du alltid tillgång till vårt utbud av noggrant utvalda fonder och möjlighet att från våra investeringsspecialister få råd kring sammansättningen av din fondportfölj. Dessutom kan du, beroende på storleken på dina investeringar, få tillgång till bland annat regelbunden marknadsöversikt, webbseminarier och utökad rådgivning.

Du betalar för dessa kvalitetshöjande tjänster via de årliga avgifterna du betalar för ditt fondinnehav. Förmedlingsprovisionen utgör en del av den totala avgiften. Du betalar på så vis för de kvalitetshöjande tjänsterna även om du väljer att inte använda dem.

Våra sex tjänstenivåer

Nedan kan du se våra sex olika tjänstenivåer och de tjänster som tillhandahålls på varje nivå. Din tjänstenivå bestäms av storleken på den totala förmedlingsprovision som Danske Bank får från de fonder du har investerat i.

Storleken på förmedlingsprovisionen beror på:

  • Hur stort belopp du har investerat i fonder
  • Vilka fonder du har investerat i, då förmedlingsprovisionen kan variera från fond till fond

Vi justerar din tjänstenivå varje månad, förutsatt att dina investeringar ger dig rätt till en högre tjänstenivå. Däremot avvaktar vi alltid i tre månader innan din tjänstenivå justeras ned. Vi informerar dig direkt när din tjänstenivå förändras. Du kan alltid kontrollera vilken tjänstenivå du har i Hembanken. De flesta kunderna tillhör tjänstenivå A eller B.

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor.