Horisont – förvaltar ditt kapitalFördelar

Horisontfonder passar dig som önskar en professionell förvaltare som aktivt sköter förvaltningen av dina placeringar, så att du kan ägna din tid åt annat.

Välj din riskprofil

När du väljer Horisont sätter du några av Nordens ledande förvaltare i arbete med att välja och bevaka fonder åt dig. Vi bevakar marknaden med hela världen som arbetsfält och väljer de fonder och marknader som för tillfället har högst avkastningspotential. Din portfölj kommer därför att bestå av ett aktivt förvaltat urval av både Danske Invests fonder samt externa fonder. Allt du behöver göra är att välja den riskprofil som passar dig bäst och luta dig tillbaka.

Inga extra kostnader tillkommer – du betalar endast ett förvaltningsarvode för Horisont och inte för de underliggande fonderna i portföljen.

Månadsspara med fonder

Fonder passar bra för månadssparande. Bestäm vilken summa du vill investera varje månad och välj risknivå. Är du kund i banken kan du börja spara redan idag.


 

Horisont Ränta

Placerar 100 % i svenska och globala räntefonder samt i enskilda värdepapper.

Läs mer
 

Horisont Försiktig

Placerar i svenska och globala aktie- och räntefonder. Fördelningen är normalt 30 % aktier och 70 % räntor men kan variera beroende på marknadsläget.

Läs mer
 

Horisont Balanserad

Placerar i svenska och globala aktie- och räntefonder. Fördelningen är normalt 50 % aktier och 50 % räntor men kan variera beroende på marknadsläget.

Läs mer
 

Horisont Offensiv

Placerar i svenska och globala aktie- och räntefonder. Fördelningen är normalt 70 % aktier och 30 % räntor men kan variera beroende på marknadsläget.

Läs mer
 

Horisont Aktie

Placerar 100 % i svenska och globala aktiefonder.

Läs mer
               

Fördelar

Horisontfonder passar dig som vill ha en placeringslösning som löpande investerar på, samt tar del av den globala finansmarknadernas möjligheter. Du får en professionell förvaltare som aktivt sköter förvaltningen av dina placeringar så att du kan ägna din tid åt annat.

Aktiv förvaltning

Med Horisont sätter du några av Nordens ledande förvaltare i arbete med att välja och bevaka fonder åt dig. Vi bevakar marknaden med hela världen som arbetsfält och väljer de fonder och marknader som har högst avkastningspotential för tillfället. Allt du behöver göra är att välja den riskprofil som passar dig bäst och luta dig tillbaka. Inga extra kostnader tillkommer - du betalar endast ett förvaltningsarvode för Horisont och inte för de underliggande fonderna i portföljen.

Horisont investerar i andra fonder istället för i enskilda värdepapper. Portföljerna består av ett aktivt förvaltat urval av Danske Invests fonder och externa fonder.

Månadsspara med fonder

Fonder passar bra för månadssparande. Bestäm vilken summa du vill investera varje månad och välj risknivå. Är du kund i banken kan du börja spara redan idag

    

Horisont Ränta

Placerar 100 % i svenska och globala räntefonder samt i enskilda värdepapper.

Läs mer

Horisont Försiktig

Placerar i svenska och globala aktie- och räntefonder. Fördelningen är normalt 30 % aktier och 70 % räntor men kan variera beroende på marknadsläget.

Läs mer

Horisont Balanserad

Placerar i svenska och globala aktie- och räntefonder. Fördelningen är normalt 50 % aktier och 50 % räntor men kan variera beroende på marknadsläget.

Läs mer

Horisont Offensiv

Placerar i svenska och globala aktie- och räntefonder. Fördelningen är normalt 70 % aktier och 30 % räntor men kan variera beroende på marknadsläget.

Läs mer

Horisont Aktie

Placerar 100 % i svenska och globala aktiefonder.

Läs mer