Fastränteplacering

För dig som vill placera pengar tryggt under en viss tid med förutbestämd ränta.
Bind pengarna upp till 5 år. Eftersom räntan binds vet du i förväg hur stor avkastningen blir. 

Dina pengar på Fastränteplacering omfattas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin upp till 1 050 000 kr per person och institut. 
Dina pengar på Fastränteplacering skyddas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med ett kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin.

Vad betyder insättningsgarantin i detalj?
Insättningsgarantin innebär att du har rätt till ersättning upp till 100 000 euro om banken skulle gå i konkurs. Om motvärdet av 100 000 euro understiger 1 050 000 kronor, som är det svenska garantibeloppet, kommer den svenska beloppsgränsningen att gälla. Utöver detta belopp kan du under vissa förutsättningar få ersättning för insättningar kopplade till särskilda händelser, till exempel försäljning av en bostad.
Garantiformuen kommer att utbetala garantin genom att, senast inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller danska myndigheter beslutat att garantin ska träda in, skicka ett betalningsuppdrag till Riksgälden som därefter utför utbetalningen.
Läs mer om insättningsgarantin här

Fördelar med fastränteplacering

 • Tryggt sparande till fast ränta under hela bindningstiden
 • Bindningstid upp till 5 år
 • Enkelt att öppna
 • Omfattas av insättningsgarantin

  Beställ här
 •  


  Räntor för fastränteplacering

  LöptiderRäntesats*Effektiv ränta
  3 månader3,47 %3,52 %
  6 månader3,40 %3,43 %
  1 år3,40 %3,40 %
  2 år3,05 %3,00 %
  3 år2,90 %2,82 %
  5 år2,90 %2,75 %

  Räntorna är exempel på bindningstider. Räntorna är indikativa och kan förändras under dagen. Räntorna gäller endast privatkunder.

  Om räntan betalas flera gånger per år blir den effektiva räntan högre än den nominella räntan. Om räntan istället betalas mer sällan än en gång per år blir den effektiva räntan lägre än den nominella (till exempel på en flerårig fastränteplacering).
  *Räntan beräknas på verkligt antal dagar dividerat med verkligt antal dagar, vilket för ett helt år innebär 365/365, alt. 366/366.

  Boka ett Onlinemöte

  Vill du prata med en våra rådgivare som hjälper dig att se över ditt sparande så att du kan komma igång? Då kan du boka ett miljösmart digitalt möte med oss. 

  Boka Onlinemöte

  Mer information om fastränteplacering

  Öppna konto för fastränteplacering

  Beställ här   Vanliga frågor och svar

   

  Villkor

  • Lägsta belopp är 10 000 kr.
  • Bindningstid upp till 5 år.
  • Storleken på sparbeloppet bestämmer du när kontot öppnas och hela beloppet sätts in. Ytterligare insättningar kan ske i samband med eventuell förlängning av placeringen.
  • Ränta betalas ut på förfallodagen. Om du väljer förlängning kan du välja om även räntan ska bindas om eller betalas ut. Räntan beräknas på verkligt antal dagar dividerat med verkligt antal dagar, vilket för ett helt år innebär 365/365, alt. 366/366.
  • Hela eller delar av beloppet kan tas ut före förfallodagen mot en avgift
   Vid deluttag utbetalas beloppet med avdrag för avgift. Ränta för belopp uttaget i förtid betalas ut på förfallodagen.
   Vid uttag av hela beloppet utbetalas upplupen ränta med avdrag för avgift och kontot avslutas.
  • Det är inte möjligt att förlänga placeringen om saldot understiger 10 000 kr. 
  • Effektiv ränta är ett vanligt sätt att uttrycka ränta för att få jämförbarhet mellan olika sätt att beräkna räntan. Man förutsätter i beräkningen att erhållen ränta återinvesteras och förräntas till den nominella räntesatsen. Räntesatsen beräknas som om räntan betalas ut en gång per år.
  • Om räntan betalas flera gånger per år blir den effektiva räntan högre än den nominella räntan. Om räntan istället betalas mer sällan än en gång per år blir den effektiva räntan lägre än den nominella räntan (till exempel på en flerårig fastränteplacering).

  Villkorsbok Privat
  Distansavtal


  Content is loading
  Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
  Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.