Sparkonto Barn - spara till barn

Sparkonto Barn – alla stora drömmar startar med ett litet sparande. Starta ett sparkonto för barn till en rörlig ränta. 


Dina pengar på Sparkonto Barn skyddas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin upp till 1 050 000 kr per person och institut. 
Dina pengar på Sparkonto barn skyddas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med ett kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin.

Vad betyder insättningsgarantin i detalj?
Insättningsgarantin innebär att du har rätt till ersättning upp till 100 000 euro om banken skulle gå i konkurs. Om motvärdet av 100 000 euro understiger 1 050 000 kronor, som är det svenska garantibeloppet, kommer den svenska beloppsgränsningen att gälla. Utöver detta belopp kan du under vissa förutsättningar få ersättning för insättningar kopplade till särskilda händelser, till exempel försäljning av en bostad.
Garantiformuen kommer att utbetala garantin genom att, senast inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller danska myndigheter beslutat att garantin ska träda in, skicka ett betalningsuppdrag till Riksgälden som därefter utför utbetalningen.
Läs mer om insättningsgarantin här

Sparkonto Barn

– alla stora drömmar startar med ett litet sparande.

  • Spara till en rörlig ränta, f.n 2,00 %
  • Dina pengar är alltid tillgängliga
  • Månadsspara för långsiktigt sparande

Är barnet redan kund i banken beställer du som vårdnadshavare sparkonton via Kundservice

Räntor för sparkonto barn

Kontot har f.n en ränta på 2,00 %. Räntan är rörlig och kan ändras om marknadsräntorna stiger eller sjunker. Du får samma ränta från första kronan. 
Du har obegränsat antal uttag från kontot, dock får du en lägre ränta (f.n 0,00 %) på hela saldot den månaden som uttaget görs.
Utbetalning av årets ränta kan utbetalas till annat konto om du uppgivit detta i förväg. Ränteutbetalningen räknas då inte som ett uttag.

Så sätter du upp sparkonto för ditt barn

Fördelar med Sparkonto Barn

Ett barns sparkonto kan komma väl till pass när det är dags för barnet att till exempel flytta hemifrån eller ta körkort. Tiden går ofta fortare än man tror, därför är det bra att tidigt börja tänka på ett sparande för ditt barn. På så sätt får du ut mer av sparandet i form av ränta, som blir ränta på ränta medan åren går och ditt barn växer. Du kan bestämma ett belopp som automatiskt förs över varje månad eller år.

Ett sparkonto till barnet ger trygghet

Med ett sparkonto till ditt barn kan du känna dig säker på att barnet har ett startkapital när hon eller han ska ge sig ut i stora vida världen.

Börja månadsspara – tänk långsiktigt

Med Sparkonto Barn kan du spara långsiktigt till en rörlig ränta och samtidigt ha pengarna tillgängliga när de behövs. Du kan göra obegränsat antal uttag från sparkontot, men får en lite lägre ränta den månaden som uttaget görs. Kontot står i barnets namn och varje insättning är en gåva till barnet som du i egenskap av förmyndare kan disponera över för barnets räkning.

Sparkonto Barn är helt utan avgifter eller bindningstider. Börja månadsspara redan idag. Har du möjlighet, varför inte spara en del eller hela barnbidraget?

 

Starta Sparkonto Barn

Är barnet redan kund i banken beställer du som vårdnadshavare sparkonton via Kundservice. Om ditt barn inte är kund i banken går du vidare och registrerar ditt barn som kund först.

Kontakta kundservice  Gå vidare och bli kund

Månadspengen

Ge månadspeng till ditt barn på ett enkelt sätt genom appen Månadspengen. Du kan även ha ett kort kopplat till ditt barns konto.
För barn upp till 14 år. 

Läs mer om Månadspengen


Insättningsgaranti

Sparkonto Barn omfattas av insättningsgaranti.

Ränteberäkningar och valuteringsregler

Läs våra ränteberäkningar och valuteringsregler.

Villkor

Sparkonto Barn är för personer mellan 0 -18 år. Eftersom kontohavaren inte är myndig går det inte att beställa via hemsidan. Du öppnar ett Sparkonto Barn genom att kontakta kundservice på telefonnummer 0752-48 45 42.

Villkorsbok Privat


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.