Placeringar

Hos oss är det lätt att placera i fonder eller aktier oavsett om du placerar själv eller låter våra experter göra det åt dig. Du kan både månadsspara och placera engångsbelopp. Vi hjälper dig

Att placera behöver inte vara svårt – våra rådgivare hjälper dig att se över ditt sparande så att du kan komma igång. Läs mer eller boka ett Onlinemöte med en av våra rådgivare.

Läs mer  Boka Onlinemöte

Placera på egen hand

När du placerar på egen hand tar du själv kontroll över dina placeringar. Som en av Nordens ledande kapitalförvaltare erbjuder vi dig ett brett placeringsutbud via vår investeringsplattform.

Läs mer

Podcast Nextconomy

På Danske Banks podcast Nextconomy pratar våra experter Maria Landeborn och Ludvig Rosenstam Åhman om olika ämnen kring investeringar och finansiell rådgivning. Lyssna via Soundcloud, Spotify eller Podcaster.

Vill du investera ansvarsfullt?

När vi investerar för din räkning tar vi hänsyn och analyserar miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade faktorer (ESG). Det kallar vi ansvarsfulla investeringar.

Läs om ansvarfulla investeringar

kvinna med mobil

June – fondspara i Mobilbanken

June är vår automatiska och digitala rådgivningstjänst som hjälper dig att investera i fonder. Fonderna justeras löpande av våra erfarna experter och du själv behöver inga förkunskaper om investeringar. Kom igång och spara med June i Mobilbanken – lägsta sparbelopp är 100 kronor.

Läs mer om June

HSB Bosparkonto omfattas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin upp till 1 050 000 kr per person och institut.
HSB Bosparkonto omfattas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin.

Kontohavare har enligt Garantiformuen rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 100 000 euro. Om motvärdet av 100 000 euro skulle understiga 1 050 000 kronor, som är det svenska garantibeloppet, kommer den svenska beloppsbegränsningen att gälla. Utöver detta belopp kan kontohavare under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser.

Garantiformuen kommer att utbetala garantin genom att, senast inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller danska myndigheter beslutat att garantin ska träda in, skicka ett betalningsuppdrag till Riksgälden som därefter utför utbetalningen.

Mer information om insättningsgarantin

Bospara i fonder

Som medlem i HSB kan du öppna ett HSB Bosparkonto i Danske Bank. Om du vill bospara i fonder kan du även öppna en HSB Depå och välja bland ett antal  olika fonder.

Läs mer om HSB bospar

Nytt faktablad for fonder

Från och med 1 januari får du ett mer detaljerat faktablad när du investerar i en fond.

Läs mer här

Aktuella erbjudanden

Läs mer

Viktigt med en buffert för oförutsedda kostnader

40f0ab85-8290-42ee-b10b-331082931081
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.