Plats för dina visioner. Även de hållbara.

Vårt mål är att du ska få bästa möjliga avkastning från dina tillgångar utan att behöva kompromissa kring hållbarhet. Vi anpassar din kapitalförvaltning och erbjuder dig ett stort placeringsutbud. Med utgångspunkt från dina mål, samt hållbarhets- och riskpreferenser skapar vi lösningar för just dina behov.

Din Private Banker
Din Private Banker är spindeln i nätet som ser till att du får all den hjälp du behöver. Om du vill investera i verksamheter som arbetar med att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna så kan din Private Banker utöka ditt team med specialister på hållbarhet.

Läs mer

Plattformar för hållbar ekonomisk tillväxt
För dig som är intresserad av att investera i en syftesdriven startup får du tillgång till Danske Banks plattformar.  Dessa plattformar för samman startups med investerare som vill bidra till en positiv utveckling i Norden.

Läs mer


Ansvarsfulla investeringar och hållbarhetsfrågor
När vi investerar för din räkning tar vi hänsyn till hållbarhetsfaktorer på olika nivåer. Det innebär att vi analyserar faktorer rörande miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) för att på så sätt göra det enklare att välja investeringar som kan generera attraktiv avkastning för dig på ett ansvarsfullt sätt. 

Läs mer

Vill du ha hjälp att göra hållbara investeringar?

Prata med våra specialister.

Boka telefonmöte

Därför är hållbarhet viktigt för oss
Många Private Banking-kunder vill göra skillnad genom att bidra till en mer hållbar värld. Danske Bank integrerar corporate social responsibility (CSR) och hållbarhet i alla våra affärsaktiviteter – och gör det enkelt för våra kunder att göra ett mer hållbart val. Vi vill vara en kraft att räkna med i arbetet mot ett mer hållbart samhälle. Hållbarhet handlar inte bara om miljö, utan också om sociala faktorer och om hur bolagen styrs. På engelska heter det Environmental, Social and Governance och förkortas ESG. Genom att vara aktiv ägare inom fondförvaltning  uppmanar vi företag att bidra till den gröna omställningen, att respektera mänskliga rättigheter, att bekämpa korruption och erbjuda goda arbetsvillkor.

Investeringar med hållbarhetsfokus

Investeringar med ESG-ansvar

 • Fonder som uppfyller kraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn
 • Främjar miljömässiga- eller sociala frågor och säkerställer en god bolagsstyrning enligt artikel 8 i EU förordningen
 • Investerar i företag som adresserar klimatfrågan, bättre arbetsvillkor, ökad mångfald och motverkar korruption
 • Påverkar bolag att bli mer hållbara eller avstår från att investera i företag som har en stor negativ klimatpåverkan

Läs mer


Hållbara fonder

 • Fonder som uppfyller kraven i artikel 9 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn
 • Fonder som investerar i verksamheter med hållbara mål
 • Hållbara mål kan vara utfasning av fossila bränslen, utsläpp av växthusgaser eller ett främjande av biologisk mångfald
 • Fonderna kan även ha sociala mål som integration, arbetsmarknadsrelationer eller humankapital

Läs mer

Hållbar aktiehandel

 • För dig som vill handla med värdepapper själv
 • Få tillgång till professionella hållbarhetsanalyser
 • Dialog med erfarna aktiemäklare som arbetar med hållbarhet
Läs mer
Rubrik 1
Lorem ipsum

Rubrik 1
Lorem ipsum

Nyheter Nextconomy

Nyhetsartikel 2021-01-31
hshfsahfuishaufhsau
djsifjioafjioashfioa

Nyhetsartikel 2021-01-31
hshfsahfuishaufhsau
djsifjioafjioashfioa

Nyhetsartikel 2021-01-31
hshfsahfuishaufhsau
djsifjioafjioashfioa

Alla tjänar på en jämställd ekonomi
Vi vill få fler kvinnor att ta ansvar för sin egen ekonomi och sin egen framtid. 
Ett sparande kan se ut på många olika sätt. Vill du finansiera en ny bostad, spara ihop en buffert till barnen, en resa, eller skapa utrymme för det oförutsedda i vardagen. Om du har en sparhorisont som sträcker sig över ett par år så är vårt generella tips att placera dem i sparformer med större möjlig avkastning – exempelvis fonder. De allra flesta kan hitta en ledig hundralapp i sin månadsbudget - och det är allt som behövs. Vi har flera olika lösningar och våra rådgivare hjälper dig gärna att se över ditt sparande.

Läs mer om Power of Equality

Fler hållbara erbjudande från oss - (länka till gröna bolån mm)

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.