Gå till huvudinnehåll

Ansvarsfulla investeringar

När vi investerar för din räkning tar vi alltid hänsyn till hållbarhetsfaktorer. Det kallar vi ansvarsfulla investeringar. Det innebär att vi analyserar miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade faktorer (ESG) och på så sätt blir det enklare att välja investeringar som kan generera attraktiv avkastning för dig på ett ansvarsfullt sätt.

Dina pengar gör skillnad

När vi investerar i företag för din räkning får du en stark röst, eftersom vi fokuserar på att påverka företag att bli mer hållbara. Vi sätter press på dessa företag att bidra till den gröna omställningen, att respektera de mänskliga rättigheterna, att bekämpa korruption och att ha goda relationer till de anställda. Med andra ord bidrar dina pengar till att skapa ett bättre samhälle.

Få ut mesta möjliga av dina investeringar

Hur bra ett företag är på hållbarhetsfrågor har betydelse för om det utgör en bra investering eller inte. Arbetstagarnas villkor och vilken hänsyn ett företag tar till miljön och klimatet påverkar ett företags förmåga att tjäna pengar och leverera avkastning åt dig. För att få ut mesta möjliga av dina investeringar tar vi alltid hänsyn till hållbarhetsrisker när vi investerar för din räkning.

ESG-investeringsprodukter

Du kan investera i flera investeringsprodukter som inte bara tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer, utan också främjar miljömässiga eller sociala frågor och säkerställer en god bolagsstyrning. Vi kallar detta våra ESG-investeringsprodukter. De här produkterna främjar ESG-faktorer, t.ex. genom att investera i företag som fokuserar på klimat, arbetstagarnas villkor, mångfald eller antikorruption. De här produkterna kan även aktivt bidra till att påverka företagen att bli mer hållbara eller kan avstå från att investera i företag som har en stor och negativ klimatpåverkan.

ESG-investeringsprodukter uppfyller kraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

Läs mer om ESG-produkter

Hållbara fonder

Vi erbjuder investeringsprodukter som både tar hänsyn till hållbarhetsrisker och har hållbarhet som investeringsmål. Dessa investeringsprodukter investerar i verksamheter som bidrar till att lösa några av de globala utmaningarna och skapa ett mer hållbart samhälle. Fonderna kan exempelvis investera i företag som arbetar för en grön omställning och bekämpar klimatförändringar, säkerställer rent dricksvatten, förhindrar föroreningar, skyddar miljön, främjar biologisk mångfald, säkerställer större social jämlikhet eller bidrar till FN:s globala mål på annat sätt. Samtidigt får investeringarna inte orsaka någon betydande skada på andra hållbarhetsmål.
 
Våra hållbara investeringsprodukter uppfyller kraven i artikel 9 i EU: s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

Läs mer om våra hållbara investeringsprodukter här

Betyg A+

Organisationen bakom FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI) har gett oss högsta betyget – A+ – för vårt hållbarhetsarbete.

Läs mer

Unikt analysverktyg

Vårt unika ESG-verktyg ger oss kunskap om hur företag arbetar med hållbarhet. Vi använder verktyget när vi väljer investeringar åt dig.

Läs mer

Ta klimathänsyn

Vi ser till att dina investeringar hos oss tar hänsyn till klimatet och den gröna omställningen. Det skyddar dina investeringar och gör en positiv skillnad för klimatet.

Läs mer

Så väljer du investeringar med ESG Inside

 

Fonder som arbetar aktivt och systematiskt med hållbarhet som en grundläggande del av investeringsprocessen.

Läs mer

 

Fonder som väljer bort investeringar på bakgrund av specifika kriterier som exempelvis alkohol och spel.

Läs mer

 

Fonder som investerar i och arbetar målinriktat med hållbara teman som exempelvis klimatet eller FN:s världsmål.

Läs mer

Vill du veta mer om ansvarsfulla investeringar?


Få alla fördelar i dag.
Bli Private Banking kund i Danske Bank.