Rådgivande förvaltning

För dig som vill ta en aktiv roll i placeringsbesluten

Via din kapitalförvaltare får du löpande investeringsråd baserade på bankens analys och rådande marknadssyn. Genom analys av dina behov, din placeringshorisont, syn på risk och ekonomiska förutsättningar skapar ni tillsammans en portfölj med syfte att nå målen med dina investeringar.

Din kapitalförvaltare har tillgång till analyser och handelsstöd från hela koncernen med specialistkompetenser inom aktier, räntepapper, derivat, valuta och alternativa investeringar. Vi använder dessutom analyser från flera internationella aktörer såsom Bank of America.

Våra verktyg ger dig överblick över dina investeringar och dig att göra egna investeringsval, samtidigt som du har tillgång till kompetent sparring och vår kunskap om finansmarknaderna.

Vi erbjuder regelbundet webbseminarier som håller dig uppdaterad om vad som händer på de finansiella marknaderna.

Vi hjälper dig gärna och skapar en testportfölj där du kan se hur en individuellt anpassad lösning kan se ut för dig.

Boka möte

Diskretionär förvaltning

Vi förvaltar – med syfte att nå dina mål

Diskretionär förvaltning passar dig som inte har tillräckligt med tid, intresse eller kunskap att förvalta ditt kapital själv, utan istället föredrar att en professionell förvaltare bevakar och gör lämpliga omplaceringar inom de ramar du har bestämt.

Läs mer

Onlinehandel

För dig som vill investera på egen hand

Vissa av våra kunder kombinerar investeringar via diskretionära eller rådgivande tjänster med att handla enstaka värdepapper på egen hand.

Boka möte

Din kapitalförvaltare

Som Private Banking-kund får du vid behov en egen kapitalförvaltare – en kvalificerad specialist med kunskap och erfarenhet vars uppgift är att ta hand om dina placeringar enligt dina önskemål och behov.

Din personliga riskprofil tas fram i ett möte tillsammans med din rådgivare. Som Private Banking-kund erbjuder vi en genomgång och simulering av din ekonomi via vår Wealth PlannerTM. Tillsammans skapar vi en individuell strategi och handlingsplan där vi utgår från dina rikspreferenser och förväntad avkastning.

Din kapitalförvaltare finns nära tillhands för råd, i den omfattning och frekvens som du önskar. Våra råd tar utgångspunkt i bankens rådgivningsmodell och stöds av den konkurrenskraftiga analys som finns i banken.


Ansvarsfulla investeringar

När du placerar dina pengar hos oss fokuserar vi på att försöka leverera en bra och konkurrenskraftig avkastning. Samtidigt är placeringar i ansvarsfulla alternativ en självklarhet

Läs mer

Få alla fördelar i dag.
Bli Private Banking kund i Danske Bank.