Hitta din väg till hållbara val

Vill du välja mer hållbara banktjänster som har en positiv inverkan på miljön, men vet inte riktigt hur du ska göra? Vi hjälper dig få ett hållbarhetsperspektiv på din ekonomi. Läs om hur vi inkluderar hållbarhetsaspekter när vi investerar pengar för din räkning eller om bolån med ett hållbarhetsfokus.

Ansvarsfulla investeringar och hållbarhetsfrågor

När vi investerar för din räkning tar vi hänsyn till hållbarhetsfaktorer. Det innebär att vi analyserar faktorer rörande miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning för att på så sätt göra det enklare att välja investeringar på ett ansvarsfullt sätt. ESG är en förkortning på ett begrepp som definierar hållbarhet på engelska av orden Environmental, Social and Governance.

 Läs mer

Finansiell förståelse

Vi vill ge dig mer kunskap och förståelse för de möjligheter du har att göra hållbara val när du placerar dina pengar, sparar, pensionssparar eller lånar till bostad och bil.

Vill du ha hjälp att göra hållbara val?

Prata med våra rådgivare


Därför är hållbarhet viktigt för oss
Vi vill vara en kraft att räkna med i arbetet mot ett mer hållbart samhälle. Hållbarhet handlar inte bara om miljö, utan också sociala faktorer och hur bolagen styrs. På engelska heter det Environmental, Social and Governance och förkortas ESG. Genom att vara aktiv ägare inom fondförvaltning uppmanar vi företag att bidra till den gröna omställningen, att respektera mänskliga rättigheter, att bekämpa korruption och erbjuda goda arbetsvillkor. 

6 tips för ansvarsfullt och hållbart sparande

 

Här får du 6 tips på hur du kan göra för att spara ansvarsfullt och hållbart sätt. Det handlar om att tänka långsiktigt för din ekonomi och samtidigt värna om miljön – utan att kompromissa om avkastningen. Ta del av tipsen och kom igång redan idag.

Produkter med hållbarhetsfokus

Grönt bolån för gröna hem

  • Har du ett miljöcertifierat hem får du möjlighet att låna billigare
  • Miljöcertifierade hem är villor, fritidshus och bostadsrätter som är Svanen-märkta, Miljöbyggnads- eller energiklassificerade
  • För miljöcertifierade hem erhålls en extra ränterabatt på 0,1 % på bundna löptider  (går ej att kombinera med partnerskapserbjudande på 3 år bunden ränta)

Läs mer

ESG-fonder

  • Fonder som uppfyller kraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn
  • Främjar miljömässiga- eller sociala frågor och säkerställer en god bolagsstyrning enligt artikel 8 i EU förordningen
  • Investerar i företag som adresserar klimatfrågan, bättre arbetsvillkor, ökad mångfald och motverkar korruption

Läs mer

Hållbara fonder

  • Fonder som uppfyller kraven i artikel 9 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn
  • Fonder som investerar i verksamheter med hållbara mål
  • Hållbara mål kan vara utfasning av fossila bränslen, utsläpp av växthusgaser eller ett främjande av biologisk mångfald
  • Fonderna kan även ha sociala mål som integration och arbetsmarknadsrelationer 

Läs mer

Viktig artikel 

Lorem Ipsum är en utfyllnadstext från tryck- och förlagsindustrin. Lorem ipsum har varit standard ända sedan 1500-talet, när en okänd boksättare tog att antal bokstäver och blandade dem för att göra ett provexemplar av en bok. Lorem ipsum har inte bara överlevt fem århundraden, utan även övergången till elektronisk typografi utan större förändringar. Det blev allmänt känt på 1960-talet i samband med lanseringen av Letraset-ark med avsnitt av Lorem Ipsum, och senare med mjukvaror som Aldus PageMaker.

Webinar
Lorem Ipsum är en utfyllnadstext från tryck- och förlagsindustrin. Lorem ipsum har varit standard ända sedan 1500-talet, när en okänd boksättare tog att antal bokstäver och blandade dem för att göra ett provexemplar av en bok. Lorem ipsum har inte bara överlevt fem århundraden, utan även övergången till elektronisk typografi utan större förändringar. Det blev allmänt känt på 1960-talet i samband med lanseringen av Letraset-ark med avsnitt av Lorem Ipsum, och senare med mjukvaror som Aldus PageMaker.

Nyheter

Lorem Ipsum

är en utfyllnadstext från tryck- och förlagsindustrin. Lorem ipsum har varit standard ända sedan 1500-talet, när en okänd boksättare tog att antal bokstäver och blandade dem för att göra ett provexemplar av en bok. Lorem ipsum har inte bara överlevt fem århundraden, utan även övergången till elektronisk typografi utan större förändringar. Det blev allmänt känt på 1960-talet i samband med lanseringen av Letraset-ark med avsnitt av Lorem Ipsum, och senare med mjukvaror som Aldus PageMaker.

 

Lorem Ipsum
är en utfyllnadstext från tryck- och förlagsindustrin. Lorem ipsum har varit standard ända sedan 1500-talet, när en okänd boksättare tog att antal bokstäver och blandade dem för att göra ett provexemplar av en bok. Lorem ipsum har inte bara överlevt fem århundraden, utan även övergången till elektronisk typografi utan större förändringar. Det blev allmänt känt på 1960-talet i samband med lanseringen av Letraset-ark med avsnitt av Lorem Ipsum, och senare med mjukvaror som Aldus PageMaker.

Alla tjänar på en jämställd ekonomi
Vi vill få fler kvinnor att ta ansvar för sin egen ekonomi och sin egen framtid. 
Ett sparande kan se ut på många olika sätt. Vill du finansiera en ny bostad, spara ihop en buffert till barnen, en resa, eller skapa utrymme för det oförutsedda i vardagen. Om du har en sparhorisont som sträcker sig över ett par år så är vårt generella tips att placera dem i sparformer med större möjlig avkastning – exempelvis fonder. De allra flesta kan hitta en ledig hundralapp i sin månadsbudget - och det är allt som behövs. Vi har flera olika lösningar och våra rådgivare hjälper dig gärna att se över ditt sparande.

Läs mer om Power of Equality


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.