Vi stöder ECPAT i arbetet mot barnsexhandel

Danske Bank ingår i den svenska finanskoalition mot barnpornografi som bildats på initiativ av bland annat svenska Bankföreningen och ECPAT. Det huvudsakliga målet med den svenska finanskoalitionen är att förhindra och försvåra betalningar genom det finansiella systemet för barnpornografiskt material. Koalitionen består av ett flertal banker, Bankföreningen, Rikskriminalpolisen och ECPAT. Samarbetet ska också utökas med kortföretag och andra betalningsförmedlare.

Koalitionen innebär både ett strategiskt och praktiskt arbete mellan bland andra polis och betalningsförmedlare för att förhindra betalningar från Sverige till sajter innehållande barnpornografi. Med andra ord ska det vara omöjligt att använda svenska betalkort i dessa sammanhang.

Om ECPAT
ECPAT står för End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking in Children for Sexual Purposes, och grundades ursprungligen mot bakgrund av en växande barnsexhandel. Idag är ECPAT ett internationellt nätverk av organisationer med huvudkontor i Bangkok.

ECPAT Sverige bildades 1996 i samband med den  första Världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn. Initiativet togs av ECPAT med den svenska regeringen som värd för evenemanget som samlade representanter för 122 länder. Slutdeklarationerna är vägledande för ländernas arbete mot brottsområdet.

www.ecpat.se

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.